Sakari Linnavuori

Sakari Linnavuori Vahanen Talotekniikan kehityspäälliköksi

Talotekniikan insinööri (AMK) Sakari Linnavuori on nimitetty Vahanen Talotekniikka Oy:hyn kehityspäälliköksi 1.11.2021 alkaen. Hän toimi aikaisemmin kymmenen vuotta Suomen Talokeskus Oy:ssä suunnittelu- ja tiimipäällikkönä.

Sakari Linnavuori

– Minulla on aiempien tehtävieni pohjalta vahvaa osaamista asunto-osakeyhtiöiden maailmasta ja erityisesti linjasaneerauksista, joten tarkoitukseni on tässä roolissa kehittää Vahasen prosesseja ja projektityöskentelyä sekä ihan suunnitteluakin entisestään linjasaneerauksiin liittyen, Linnavuori kertoo. 

– Pyrin tekemään projekteista entistä saumattomampia eli sujuvoittamaan siirtymistä projektivaiheesta toiseen ja siten nopeuttamaan koko hankkeen läpimenoaikaa. Taloyhtiöiltä hukkaantuu helposti paljon aikaa päätöksentekoon ja koordinointiin, ja siinä me alan asiantuntijat voimme auttaa nykyistä enemmän. Siirtymävaiheita on mahdollista lyhentää projektinjohdon keinoin muun muassa pohtimalla huolellisesti, mitä tietoja viestitään tai pyydetään missäkin vaiheessa. Sakari Linnavuori toteaa.

– Lisäksi haluan työssäni entisestään syventää yhteistyötä Vahanen-konsernin asiantuntijayritysten kesken muun muassa rakennusfysiikan kuntotutkimusten ja seurantapalvelujen huoltokirjatoimintojen osalta; nehän liittyvät läheisesti siihen, miten remontin suunnittelusta jatketaan eteenpäin, Linnavuori sanoo.