Projektiuutiset 7 – 2016

Lue näköislehti

Sairaalarakentamisen huippuja

Sairaaloiden korjaus- ja uudisrakentaminen on nyt vilkasta meillä ja muualla, ja Suomessa on siihen vientikelpoista suunnittelu- ja toteutusosaamista.

pu7_kansi
Lue näköislehti tästä>>

Ecophonin järjestämässä Lääkkeitä sairaalarakentamiseen -seminaarissa HUS:n hankejohtaja Raija Malmström totesi julkisen sairaalasuunnittelun reunaehdot: tiloja tehdään potilaiden ja henkilökunnan parhaaksi yhteisillä verovaroilla, ja siksi rakentajat ovat vastuussa yhteiskunnalle, että hankkeissa toimitaan järkevästi. Arkkitehti SAFA Susanna Kalkkinen sairaalasuunnitteluun erikoistuneesta Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy:stä totesi, että moderni sairaalasuunnittelu on prosessisuunnittelua, käyttäjä- ja perhelähtöistä nopean hoidon tuotantoa. Sairaalan tilat ja logistiikka suunnitellaan tukemaan hoitoa.

Näin on tehty Espoon uudessa kuntoutussairaalassa ja Naistenklinikan laajennuksessa. Kuntoutumista edesauttaa valo; rakennesuunnittelulla on Espoon sairaalan jokaisesta potilashuoneesta saatu ikkunallinen, ja luonnonvaloa päästetään muutenkin syvälle runkoon. Ilmanvaihto on jaettu niin pieniin vyöhykkeisiin, että toiminta voi jatkua muualla entiseen tapaan, vaikka joku osasto joutuisikin eristykseen tartuntatautiriskin vuoksi.

Rakenne- ja talotekniikkasuunnittelun yhteistyöllä myös Naistenklinikalle on luotu äitejä, vastasyntyneitä ja tukihenkilöitä parhaiten palvelevat tilat. Sielläkin valo ja valoisuus ovat tärkeitä tavoitteita: uudistuksen jälkeen synnytyssalit ovat ulkoseinillä, tukitilat ja varastot rungon keskialueella.

Suomalainen sairaalarakentamisen globaalisti kiinnostava osaaminen ulottuu laitteisiin ja järjestelmiin. Inoroom on Haltonin, Hermetelin ja Merivaaran leikkaussali-innovaatio. Inoroom-toimitukseen kuuluu puhdastilarakenteet, rakenteisiin integroitu sairaala- ja talotekniikka, älykkäät ohjausjärjestelmät, standardit täyttävä hygienianhallinta ja käyttäjäystävälliset käyttöliittymät, kaikki suunnittelusta toteutukseen ja ylläpitoon. Jos Inoroom olisi pörssiyhtiö, ostaisin osakkeen tai kaksi.

Jaana Ahti-Virtanen
päätoimittaja