Asuinhuoneessa on oltava ulos aukeava ikkuna, SAFA toteaa. Kuva: Pixabay

SAFA: Asuntorakentamisen laatu on heikentynyt

Asuinhuoneessa on oltava ulos aukeava ikkuna, SAFA toteaa. Kuva: Pixabay

– Viime vuosikymmenen aikana on ollut havaittavissa toiminnallisesti heikompilaatuisia asuntoja. Muun muassa tiukentuneet porrashuoneiden syöttötehokkuusvaatimukset ovat tuottaneet mitoitukseltaan ahtaita ja hankalasti kalustettavia asuntoja. Syventyneet rakennusrungot ovat johtaneet jopa ikkunattomiin tiloihin. Tänä keväänä vallinnut poikkeustila on nostanut esiin asuntojen joustavuuden merkityksen, SAFAn puheenjohtaja Henna Helander sanoo.

Huoneistokokojen, kalustettavuuden ja valoisuuden heikennyksiä on SAFA;n mukaan perusteltu muun muassa rakennuskustannuksilla, pienten asuntojen kysynnällä ja kohtuuhintaisuuden tavoitteilla. Pienten asuntojen rakentaminen ei ole kohentanut kohtuuhintaisten asuntojen tarjontaa, SAFA toteaa.

SAFA toteaa, että etätyö on yleistynyt ja asuntojen käyttäjien määrä ja tarpeet vaihtelevat uusperheiden yleistyessä, ja siksi asunnon mitoituksen, valoisuuden ja näkymien on tarjottava viihtyisät ja toimivat puitteet erilaisiin tarpeisiin.

SAFA:n mukaan luonnonvalon fyysistä ja psyykkistä terveyttä edistävät vaikutukset on tunnettu pitkään. Vähäinen ja yksipuolinen luonnonvalon saanti heikentää asunnon käytettävyyttä, viihtyisyyttä ja terveellisyyttä, SAFA toteaa.

SAFA esittää kannanotossaan, että asuntosuunnitelmien arviointitapoja kehitetään yhdessä rakennusalan toimijoiden ja asukkaiden kesken. SAFA haluaisi ottaa käyttöön pisteytysjärjestelmän laatutekijöiden arvioimiseksi, selvityksen asuntojen kalustettavuudesta rakennuslupahakemuksen pakollisena liitteenä sekä asuntojen valoisuuden kriteeristön määrittelyn säädöstasolla.

– Lainsäädännön määräyksiä ja nimikkeistöä on myös selvennettävä siten, että asuinhuoneessa on oltava ulos aukeava ikkuna. Sisäikkunallinen tila ei täytä kunnollisen asuinhuoneen vaatimusta, Helander toteaa.