?Saaret?, näkymä rantareitillä. Kuva: Konsortium Gran

Saaret-ehdotus voitti Helsingin Eteläsataman konseptikilpailun

Saaret-ehdotus voitti Helsingin Eteläsataman konseptikilpailun Eteläsataman Makasiinirannan kansainvälisen laatu- ja konseptikilpailun voittaja on Konsortium Gran -ryhmän kilpailuehdotus ”Saaret”. Tuomariston mukaan voittajaehdotus on kaupunkikuvaltaan ja arkkitehtuuriltaan onnistunut ja luo tasapainoisen jatkumon Helsingin merelliselle keskustalle. Voittaja saa 100 000 euroa.

”Saaret”, näkymä rantareitillä. Kuva: Konsortium Gran

 Helsingin kaupunki käynnisti toukokuussa 2021 kilpailun löytääkseen rahoitus- ja suunnittelukumppanin Eteläsataman Makasiinirannan kehittämiseen ja toteuttamiseen osana käveltävää keskustaa, Helsingin rantoja kiertävää rantareittiä sekä uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon sijaintipaikkana.

Neljä ehdotusta eteni finaaliin, jonka voittajaksi valittiin ”Saaret”, tekijänä Konsortium Gran -ryhmä, johon kuuluvat Niam, K2S Architecs, White Arkitekter, Ramboll Finland ja Rakennuttajatoimisto HTJ Oy.

– Kärkitavoitteenamme on tehdä Makasiinirannasta arvokas ja merellinen viihtymisen paikka niin helsinkiläisille kuin vierailijoille. Kaupunkilaisten osallistuminen ja yleinen keskustelu kilpailun eri vaiheissa on ollut tärkeä osa kilpailua ja sen tuomarointia, Helsingin pormestari Juhana Vartiainen kertoo.

Kilpailijoiden piti ratkaista, kuinka sovittaa uusi rakentaminen osaksi arvokasta aluetta sekä miltä näyttää alueen suojeltujen rakennusten kuten Vanhan kauppahallin, Olympiaterminaalin ja Satamatalon tulevaisuus. Lisäksi piti ratkaista, kuinka alue rakentuu toiminnoiltaan vetovoimaiseksi ja houkuttelevaksi sekä miltä rannasta avautuva merenranta-alue rantareitteineen näyttää. Rakentamistavan piti olla kestävän kehityksen mukainen. 

Palkintolautakunnan mukaan ”Saaret” on kaupunkikuvaltaan ja arkkitehtuuriltaan onnistunut ja se kunnioittaa alueen historiallisia arvoja ja kulttuuriympäristöä samalla tuoden uuden ainutlaatuisen kerrostuman osaksi kansallismaisemaa.

Alueelle suunnitellusta uudesta arkkitehtuuri- ja designmuseosta järjestetään erillinen suunnittelukilpailu, joka on tarkoitus avata, kun toteutuspäätös museosta on tehty vuoden 2023 aikana.