perkkaa
Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

RT vaatii valtion tukemaa asuntotuotantoa

Rakennusteollisuus RT:n mukaan asuntorakentamisen poikkeuksellisen voimakas lasku uhkaa heikentää asuntojen saatavuutta, talouskasvua, työllisyyttä ja verokertymää. Järjestö vaatii valtion tukeman Ara-asuntotuotannon herättämistä henkiin vuoden 2009 tapaan.

Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

RT:n mukaan asuntoaloitukset saattavat tänä vuonna jäädä alle finanssikriisin vuosien 2008–2009 aloitusmäärän, joka oli noin 23 000 asuntoa vuodessa. Pudotus on nyt ollut silloista taantumaa selvästi rajumpi, sillä aloituksia toteutunee jopa noin puolet vähemmän kuin kaksi vuotta sitten. Vuonna 2021 aloitettiin 47 000 asunnon rakentaminen, kun kuluvan vuoden arviot vaihtelevat 20 000–27 000 asunnossa, RT kertoo.

Sekä kuluttajien että sijoittajien uudisasuntojen kysyntä on tällä hetkellä hyvin vähäistä. Asuntolainojen nostot ovat pudonneet 20 vuoden takaiselle tasolle ja asuntokaupat alimmilleen kymmeneen vuoteen. Samalla myös valtion tukema Ara-asuntotuotanto on RT:n mukaan romahtanut Ukrainan sodan vauhdittaman kustannusten ja korkojen nousun vuoksi.

– Nyt ollaan siinä pisteessä, että lähiajan asuntotuotanto voidaan pelastaa vain poliittisilla päätöksillä, RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell sanoo.

– Ara-vuokra-asuntotuotannon jatkuvuus on turvattava varmistamalla lyhyen korkotukimallin toimivuus ja sen valtuuden riittävyys. Esikuvaksi kannattaa ottaa vuoden 2009 taantuman onnistunut elvytystoimi, pikavauhtia käyttöön otettu niin sanottu välimalli. Se oli ehdoiltaan joustavampi ja kannustavampi kuin nykyinen kymmenen vuoden korkotukilainoitus, Randell toteaa.

RT:n mukaan määräaikaisella välimallilla rakennettiin aikanaan lähes 8000 vuokra-asuntoa lyhyen ajan sisällä, työllistettiin noin 14 000 henkilöä sekä kerrytettiin yhteiskunnalle veroja ja veroluonteisia maksuja noin 335 miljoonaa euroa.

– Jotkut pelkäsivät elvytyspiikin aiheuttavan häiriötä asuntomarkkinoille, kun suuren asuntomäärän rajoitukset purkautuvat viiden tai kymmenen vuoden kuluttua. Kuten aika on näyttänyt, riski ei realisoitunut ja asunnot ovat pitkälti myös pysyneet vuokrakäytössä, Randell sanoo.

Myös korjausrakentamiseen Randell ehdottaa suhdanneluonteisia avustuksia muun muassa energiatehokkuuden parantamiseen kuten finanssikriisin jälkeen tehtiin. Niillä on Randellin mukaan suuri työllistävä vaikutus, ja ne auttavat Suomea päästövähennystavoitteiden ja energiatehokkuusvaatimusten saavuttamisessa.

Randell odottaa tulevalta hallitukselta vakauttavia ja luottamusta lisääviä päätöksiä sekä pidättäytymistä rakentamisen rahoituksen ja asuntolainaamisen uusista kiristyksistä.

– Nyt on viisainta seurata jo tehtyjen toimien vaikutuksia, eikä näivettää asuntorakentamista entisestään. Korot ja kustannukset pysyvät joka tapauksessa aiempaa korkeampina vielä hyvän aikaa, Aleksi Randell toteaa.

RT:n mukaan asuntoaloitusten voimakas väheneminen on vetänyt koko rakentamisen suhdannekuoppaan, minkä seurauksena työttömien ja konkurssien määrät ovat kääntyneet nousuun. Rakennusalalla on huomattava vaikutus kokonaistyöllisyyteen, sillä joka viides suomalainen työssä käyvä työllistyy joko suoraan tai välillisesti kiinteistö- ja rakentamisalalle. Keskeiset mittarit osoittavat rakentamisen supistumisen jatkuneen voimakkaana myös alkuvuonna, RT kertoo.

Rakennusteollisuus RT ry:hyn kuuluvat Talonrakennusteollisuus, Infra, Rakennustuoteteollisuus, LVI-tekninen urakointi, Talotekninen teollisuus ja kauppa sekä Pinta.