Kuva: Rakennusteollisuus RT

RT vaatii hallitukselta toimia asuntorakentamisen vauhdittamiseksi 

– Rakentamisen vaikean suhdannetilanteen pitkittyminen vaatii hallitukselta väliintuloa asuntotuotannon liikkeelle saamiseksi, Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell sanoo.

Kuva: Rakennusteollisuus RT

Asuntorakentamisen heikkoa suhdannetilannetta käsiteltiin 30. tammikuuta pääministeri Petteri Orpon koolle kutsumassa pyöreän pöydän keskustelussa, johon osallistui rakennus- ja finanssialojen toimijoita. Tilannekuva on eri tahojen kesken laajasti jaettu.

Vapaarahoitteisten uusien asuntojen aloitusmäärät virkoavat näillä näkymin aikaisintaan ensi vuonna. Hankkeiden pitkien toteutusaikojan vuoksi nousu näkyy asuntojen tarjonnassa vasta vuoden 2027 puolella.

RT:n mukaan asuntorakentamisen suurimpina esteinä ovat nopeasti kohonneet korot ja kysynnän riittämättömyys sekä rahoitusongelmat kiristyneen luottopolitiikan myötä. Rakennusyhtiöiden liikkumatilaa kaventavat myös pitkään jatkunut rakennuskustannusten nousu ja myynnissä olevien valmistuneiden uusien asuntojen suuri varanto.

– Finanssikriisissä korot ja kustannukset sopeutuivat. Nyt ne eivät jousta, ja kotimaisten asuntomarkkinoiden erityispiirteet vaikeuttavat muuttuneisiin olosuhteisiin mukautumista. Suomen edun mukaista on kuitenkin huolehtia asuntorakentamisen rahoituksesta ja asuntojen tarjonnasta tällaisessakin poikkeustilanteessa, Aleksi Randell sanoo.

Rakennusteollisuus RT on ehdottanut rakentamisen vauhdittamiskeinoiksi muun muassa valtion tukeman Ara-asuntotuotannon lisäämistä ja vapaarahoitteisen asuntorakentamisen rahoituksen turvaamista.

RT:n mukaan Ara-tuotannon korkotukivaltuutta tulisi tänä vuonna vastasyklisesti kasvattaa 1,5 miljardista eurosta 2 miljardiin euroon sen riittävyyden takaamiseksi. Lisäksi korkotukimallien ehtoja tulisi edelleen parantaa ja jatkaa asumisoikeusasunnoille myönnettävää korkotukea.

Vapaarahoitteisen asuntotuotannon rahoituksen saatavuuden edistämiseksi ja tarvittavan tuotannon käynnistymisen varmistamiseksi tulisi ottaa käyttöön valtion määräaikainen täytetakausmalli, RT toteaa.

Ensiasunnon ostajien asemaa pitäisi edelleen vahvistaa erillisellä korkotuella ja valtion täytetakauksella. 

Rahoitusmarkkinasääntelystä on tarpeen käynnistää hallitusohjelmassakin linjattu kokonaisarviointi, jossa tulee tarkastella asuntorakentamisen rahoituksen toimivuutta muuttuneessa tilanteessa.

Korjausrakentaminen on vähentynyt uudisrakentamisen rinnalla samoista syistä, eli korko- ja kustannusnousun sekä rahoituksen vaikeutumisen vuoksi. Asuinyhteisöjen korjausrakentamista tulisi RT:n mukaan tukea määräaikaisella 10 prosentin avustuksella.

– Korjausrakentamisen kyykkäys kasvattaa entisestään rakennustemme korjausvajetta samaan aikaan, kun rakennusten energiatehokkuusdirektiivi tulee asettamaan tiukkenevia vaatimuksia energiatehokkuuden parantamiselle, Aleksi Randell sanoo.

Randellin mukaan toimien valmistelulla on kiire, jotta ne saadaan käyttöön ja vaikuttamaan mahdollisimman pian kuluvan vuoden aikana.