Kuva: Adobe Stock

RT: Rakentamisen suhdanne­käänne ei ole käsillä

Rakentaminen väheni viime vuonna 11 prosenttia, selvästi enemmän kuin finanssi­kriisissä. Rakentamisen kaikki sektorit hyytyivät, mutta asunto­tuotannon pudotus oli dramaattisin. Rakennusteollisuus RT:n suhdanne-ennusteen mukaan vielä ei ole merkkejä käänteestä. Tänä vuonna rakentamiseen on odotettavissa laskua 5 prosenttia.

Kuva: Adobe Stock

Poikkeuksellisen nopeasti noussut korko- ja kustannus­taso, asunto­kaupan hiljais­elo sekä luotto­politiikan tiukentuminen ovat iskeneet etenkin asuntorakentamiseen.

Asuntoaloitusten kokonaismäärä puolittui viime vuonna arviolta 17 500 asuntoon. Vapaa­rahoitteisessa kerrostalo­rakentamisessa nähtiin viime vuonna tilasto­historian suurin syöksy, peräti 80 prosenttia.

Tänä vuonna asuntoaloitusten määrä on jäämässä vielä hieman viime vuotta pienemmäksi, vaikka hallitus on nostanut valtion tukeman Ara-asuntotuotannon korkotuki­valtuudet tähän mennessä korkeimmalle tasolleen.

– Asuntorakentamisen osalta tämä vuosi on jo taputeltu. Tuotannon käynnistymisen edellytykset eivät ole parantuneet, eikä ensi vuodellekaan voi luvata kuin vaimeaa kasvua, Rakennusteollisuus RT:n pääekonomisti Jouni Vihmo sanoo.

Asuntoja on tällä hetkellä tarjolla runsaasti, koska edelleen valmistuu ennen asunto­kaupan seisahdusta käynnistettyjä hankkeita. Edessä on kuitenkin asunto­vaje ja markkina­häiriö kasvu­keskuksissa, sillä uusien kohteiden määrä jää parin vuoden aikana todella alhaiseksi ja hankkeiden läpimeno­ajat kestävät vuodesta puoleentoista.

– Vaikka korot alkaisivat laskea, kysyntä piristyä ja myynnissä olevien uusien valmistuneiden asuntojen varanto sulaa, kiristynyt rahoitus jarruttaa yhä voimakkaasti asunto­rakentamista. Markkina­ehtoisia ratkaisuja tilanteen korjaamiseksi on juuri nyt vähän, Jouni Vihmo sanoo.

Suhdannekriisi on osunut myös toimitila­rakentamiseen ennakoitua enemmän. Toimitila­rakentaminen on supistunut vuoden 2022 alku­puolelta lähtien 2000-luvun matalimmalle tasolle. Paljon puhuttu teollisuuden investointi­buumi ei vielä näy rakentamisen tilastoissa.

– Kansainvälisten, isojen teollisuus­investointien saaminen Suomeen on erittäin tärkeää. Monet hyvät hankkeet uhkaavat jäädä aikomuksiksi. Vihreän siirtymän investointeja on edistettävä aktiivisesti kuten Ruotsissa eikä jäädä odottamaan niiden toteutumista”, Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell sanoo.

Korjausrakentaminen on Tilastokeskuksen mukaan hiipunut vuoden 2022 alusta alkaen. Viime vuonna korjaamisen arvo laski kaikkiaan 5 prosenttia edellis­vuodesta ja lasku kiihtyi loppuvuonna.