Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

RT: Asuntorakentamisessa suurin epävarmuus on takana

Rakennusteollisuus RT:n asuntorakentamista koskevan jäsenkyselyn mukaan asuntotuotanto supistuu ja keskittyy yhä tiiviimmin kasvukeskuksiin: 81 % asuntoaloituksista on tänä vuonna Helsinki-Tampere-Turku -alueella. Sota haittaa kaiken rakentamisen kysyntää.

Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

– Asuntorakentajat arvioivat asuntomarkkinoiden alkavan toipua kuluvan vuoden aikana. Se pitää odotukset asuntotuotannosta edelleen kohtuullisella tasolla. Näkymää tukee myynnissä olevien uusien asuntojen vähäinen määrä, Rakennusteollisuus RT:n pääekonomisti Jouni Vihmo kertoo.

Toteutuneiden asuntoaloitusten määrä jäi viime vuonna alle sen, mitä yritykset vielä syys−lokakuussa toteutetussa RT:n edellisessä kyselyssä arvioivat. Tämä kertoo RT:n mukaan aloitusten voimakkaasta vähenemisestä viime vuoden lopulla. Siirtyneitä hankkeita aloitetaan tänä vuonna, mikäli taloustilanne sen sallii.

Yritysten arvioiden mukaan nyt ollaan suhdanteen pohjalla. Rakennuskustannusten nousuvauhti on hidastunut selvästi, mutta kustannusnousu on silti edelleen ylivoimaisesti suurin asuntotuotannon este. Riittämätön kysyntä on noussut pitkästä aikaa merkittäväksi tuotantoa haittaavaksi tekijäksi.

Historiaan nähden asuntotuotanto on RT:n mukaan edelleen hyvällä tasolla ja valmistuneiden myymättömien asuntojen määrä matalalla. Asuntoaloitukset painottuvat kuluvana vuonna vahvasti Helsingin, Tampereen ja Turun muodostaman kasvukolmion alueelle.

Kolmikon osuus asuntotuotannosta nousee viime vuoden notkahduksen jälkeen selvästi, ja on 81 % kuluvan vuoden asuntoaloituksista. Helsingin seudun osuus asuntotuotannosta nousee 50 %:iin ja Tampereen 19 %:iin. Turun osuus pysyy 12 %:ssa.

Myös Oulun, Jyväskylän ja Kuopion osuudet pysyvät ennallaan. Kasvukeskusten ulkopuolella asuntoaloitusten määrä pienenee voimakkaasti.

RT kysyi jäseniltään myös Ukrainan sodan vaikutuksista alaan. Kyselyyn vastasi 344 yritystä kaikilta RT:n edustamilta toimialoilta.

Sota haittaa yhä laajempaa joukkoa rakennusyrityksiä. Materiaali- ja laitepula on hellittänyt, mutta kustannusten nousu jarruttaa tuotantoa yhä. Konkursseja tai irtisanomisia ei kuitenkaan pidetä todennäköisenä.

Yrityksistä 87 % kokee sodan haittaavan kysyntää. Viime kevääseen verrattuna kysyntä on laskenut kaikissa kysyntäerissä, mutta jatkossa laskun arvioidaan iskevän etenkin investointikysyntään.

– Yli 60 % yrityksistä pitää vähintään melko todennäköisenä sitä, että tilaajat siirtävät aiottuja hankkeita. Vajaat 70 % pitää vähintään melko todennäköisenä hankkeiden peruuntumista. Jo joka viides yritys kertoo hankkeita myös peruuntuneen, kun viime kevään vastaavassa kyselyssä näin vastasi joka kymmenes, Vihmo sanoo.