Ari Tervo

Rittalin uudessa tehtaassa koneet keskustelevat keskenään

Teollisuus- ja konesali-infran valmistaja Rittal rakentaa Saksassa huippumodernia älytehdasta. Frankfurtin pohjoispuolella sijaitsevaan Haigeriin rakentuva tehdas on teollisuus 4.0:ksi kutsutun vallankumouksen edelläkävijä: tekoälyn ohjaamat järjestelmät tekevät päätöksiä itsenäisesti.

Rittalin huippumodernin tehtaan laitteet osaavat ennakoida tapahtumia ja käynnistävät muun muassa huoltotoimenpiteet tarvittaessa. Automatisoituja prosesseja valvovat sadat sensorit, joiden avulla koneet keskustelevat keskenään.

”Suomen teollisuus voisi oppia paljon saksalaisesta edelläkävijähankkeesta. Tehtaasta tulee täysin verkottunut ja laitteet ovat yhteydessä internetiin. Se on olennainen osa neljättä teollista vallankumousta. Hankkeella on paljon tarjottavaa”, sanoo Rittalin maajohtaja Ari Tervo.

Ari Tervo

Rittalin tehdas on jo osittain toiminnassa. Valmistuttuaan tehtaassa on lattiapinta-alaa yli 24 000 neliömetriä ja se sisältää yli 100 tuotantorobottia. Rittal investoi tehdasalueeseen kaikkiaan noin 250 miljoonaa euroa ja sen odotetaan toimivan täydellä teholla vuonna 2020.

Älytehtaan robotit valmistavat täysteholla toimivassa tehtaassa päivittäin noin 9000 Rittalin AX- ja KX-mallisarjojen sähkökytkentä- ja laitekaappia. Robotit prosessoivat valmistuksessa noin 35 000 tonnia terästä vuodessa.

Siinä missä teräksen leikkaaminen, muotoilu, hitsaaminen ja maalaaminen olivat aiemmin joukko toisistaan riippumattomia peräkkäisiä toimenpiteitä, työskentelevät koneet ja ihmiset nykyään tarkoin integroituna kokonaisuutena. Valmistusprosessin päätteeksi jokainen tuote saa QR-koodin, jonka avulla se voidaan tunnistaa ja toimittaa loppuasiakkaalle.

Materiaalit ja komponentit liikkuvat tehtaassa robottien kuljettamina. Pakkaaminen ja muu toimitusten valmistelu tapahtuu myös automaattisesti. Koneoppimisen kautta laitteet osaavat ennakoida huoltotarpeet, jotta tuotantokatkoksia ei syntyisi.

Automaattinen tilauksenkäsittely takaa sen, että perustuotteita ja niiden lisävarusteita on aina saatavilla tehtaan läheisyydessä sijaitsevassa jakelukeskuksessa. Näin koko prosessiketju on digitaalinen aina tilauksen määrittelystä ja tuotannosta jakeluun asti.

”Tuoteinnovaatioiden lisäksi kehitämme tuotantolaitoksiamme. Maailma muuttuu nopeasti ja meidän pitää muuttua sen tahdissa. Parin vuoden kuluttua moderni teknologia ei näytä samalta, miltä se näyttää tänä päivänä. Älytehtaista tulee arkipäivää”, Tervo sanoo.

Teollisuus 4.0 tarkoittaa muutoksia myös ihmisten työskentelyyn. Tulevaisuuden tehtaassa ihminen joutuu tekemään vähemmän fyysisiä tehtäviä, kuten siirtämään tai nostamaan mitään.

”Ihmisen tehtäväksi jää prosessien monitorointi, hallinta ja hienosäätö. Älytehtaassa kokeneet ihmiset toimivat tekoälyn kouluttajina ja ovat näin tärkeässä roolissa tehtaan menestystä ajatellen”, Tervo sanoo.

Moderni teknologia parantaa tehdasolosuhteita merkittävästi. Haigerin tehtaasta tulee siisti, hiljainen ja energiatehokas kokonaisuus, jossa muun muassa maalaamon hukkalämpö kierrätetään tehdashallien lämmitysilmaksi. Myös veden käyttö on suunniteltu huolellisesti: prosessivesi kiertää suljetussa järjestelmässä, jossa se puhdistetaan ja käytetään yhä uudelleen.

Haigerin tehdas on Rittalille tärkeä teollisuus 4.0 -pilottiprojekti, joka tulee toimimaan roolimallina tulevaisuuden projekteille. Samalla se opettaa yhtiötä IoT:n hyödyntämisestä valmistusteollisuudessa. Tuotantolaitos kerää toiminnastaan koko ajan runsaasti dataa, joka tallennetaan tehtaan omaan konesaliin. Datan perusteella tuotantoa voidaan kehittää edelleen.