Kaavio: RIL

RIL selvitti: Kesätöissä sukupuolella on väliä

RIL on tehnyt kyselyn rakennetun ympäristön alan opiskelijoiden kesätyökokemuksista. Merkittävin ero vuoden takaisen kyselyn tuloksiin koski sukupuolten välistä palkkaeroa, RIL toteaa.

Kaavio: RIL

Rakennetun ympäristön alan korkeakoulutettuja edustava henkilöjärjestö RIL ry toteutti nuorille jäsenilleen kesätyökyselyn syksyllä 2023. Kyselyyn vastasi 303 opiskelijaa. Kuten edellisinä vuosina, yli 60 % nuorista oli opintojaan sivuavissa töissä. Reilut 20 % teki muita kuin oman alan töitä, ja 5 % vastanneista jäi hakemisesta huolimatta ilman töitä.

Yleisesti keskipalkat nousivat edellisvuodesta. Keskimäärin rakennetun ympäristön alan teekkari tienasi kesällä 2023 kuukaudessa 2450 euroa, joka on yli 4 % enemmän kuin kesällä 2022. Kohonneista elinkustannuksista huolimatta tämä heijastui positiivisesti myös palkkatyytyväisyyteen, RIL kertoo.

Huolestuttavana voidaan RIL:n mukaan pitää takapakkia sukupuolten välisen palkkaeron kehityksessä. Vuotta aiemmin ero palkoissa sukupuolten kesken oli vain 0,5 %, mutta tänä vuonna miehet ansaitsivat oman alan kesätöissä yli 10 % naisia enemmän.

Kyselyyn vastanneet teekkarit viihtyivät kesätöissään hyvin. Työilmapiirille annettiin keskimäärin arvosana 4,12/5 ja työtehtäviinsä vähintään tyytyväisiä oli 73 % vastaajista. Yleisimmät ongelmat ilmenivät puutteelliseksi koetussa perehdytyksessä tai ohjauksessa.

32 % vastaajista kertoi jatkaneensa työskentelyä kesätyöpaikassaan syksyllä 2023 osa-aikaisina ja 5 % kokoaikaisina työntekijöinä. Syinä töiden jatkamiselle esiintyvät taloudelliset paineet ja halu pitää ”jalkaa oven välissä” tulevaisuuden uranäkymiä ajatellen. Muutenkin opiskelijat pitävät työpaikoistaan tiukasti kiinni, sillä lomautukset ja alan taloudellinen tilanne huolestuttaa monia, RIL toteaa.

Teekkarit saivat nimetä kolme houkuttelevinta ja kiinnostavinta työnantajaa. RIL:n mukaan kiinnostavimmiksi työnantajiksi nousivat tänä vuonna AFRY ja Ramboll. Näiden lisäksi suosituimpien työnantajien joukossa olivat myös A-insinöörit ja Sweco.