Reka Kaapelin Riihimäen tuotantolaitoksen aurinkovoimala tuottaa energiaa yrityksen omaan käyttöön.

Rekalta hiilineutraalisti tuotettua kaapelia

Reka Kaapeli kertoo pienentäneensä CO₂-päästöjä 80 % vuoteen 2019 verrattuna.  Yritys saavuttaa oman toimintansa hiilineutraaliuden  kompensoimalla jäljelle jäävät päästötinvestoinneilla muun muassa aurinkoenergiaan ja biohiileen.

Reka Kaapelin Riihimäen tuotantolaitoksen aurinkovoimala tuottaa energiaa yrityksen omaan käyttöön.

Reka Kaapelin kaikki kolme tuotantolaitosta sekä toimistotilat siirtyivät hyödyntämään päästötöntä sähköä vuonna 2020. Kaapelinvalmistus kuluttaa runsaasti sähköä, joten vaihtaminen vihreään prosessisähköön pienensi merkittävästi tuotannon hiilijalanjälkeä. Keuruun ja Riihimäen tehtaille asennettiin myös aurinkovoimalat, joiden avulla saadaan tuotettua energiaa arviolta 130 000 kilowattituntia vuodessa.

– Olemme ensimmäinen hiilineutraali kaapelin tuottaja, ainakin päämarkkina-alueillamme, kertoo toimitusjohtaja Jukka Poutanen.

Reka Kaapelin oman toiminnan hiilijalanjäljen laskentaa varten on yhteistyössä AFRY Finland Oy:n kanssa kehitetty laskuri. Laskelmien perusteella saadut oman toiminnan jäljelle jäävät päästöt on saatu pienennettyä vuoden 2019noin 2630 hiilidioksidiekvivalenttitonnista 480 tonniin vuonna 2021. Nämä jäljelle jäävät päästöt Reka Kaapeli hyvittää Gold Standard-sertifioidun sekä puro.earth-sertifioitujen projektien avulla. Rekan mukaan sen toiminta on näillä toimenpiteillä hiilineutraalia marraskuusta 2021 alkaen. 

Päästökompensaatio tapahtuu investoimalla aurinkoenergiahankkeeseen Intiassa, kotimaiseen rakennuksien hiilensidontahankkeeseen sekä ruotsalaiseen biohiilihankkeeseen. Kompensaatio toteutetaan yhteistyössä kansainvälisessä vapaaehtoisen päästökaupan verkostossa toimivan Nordic Offsetin kanssa.

Oman toiminnan päästöiksi luetaan yrityksen suorat kasvihuonepäästöt kuten kaapelin valmistuksesta aiheutuvat päästöt, prosesseissa ja ajoneuvoissa käytettävät polttoaineet sekä ostoenergian päästöt eli käytetyn sähkön ja lämmityksen päästöt.

Reka Kaapeli on tehnyt myös suunnitelman ajoneuvokannan sähköistämisestä.