Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Rakennusteollisuudelta ehdotuksia osaajapulan ratkaisemiseksi

Rakennusalan osaajapula ei hellitä Suomessa vaan pahenee, selvisi Rakennusteollisuus RT:n osaamistarvekyselystä. Ratkaisuna alan yritykset uudistaisivat alan koulutuksia käytännönläheisemmiksi ja lisäisivät kansainvälisten osaajien määrää merkittävästi nykyisestä.

Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

RT:n mukaan rakennusalan yrityksistä yhdeksän kymmenestä kokee, että avoimiin työpaikkoihin on tulijoita, mutta oikeanlaatuista ammattiosaamista on liian harvalla. Syytä tilanteeseen nähdään niin hakijoiden työkokemuksessa, koulutuksessa kuin odotuksissakin.

Yritysten keinot vaikuttaa näihin tekijöihin ovat rajalliset, RT toteaa. Yhteistyö koulutusjärjestäjien kanssa on jo nyt tiivistä, ja harjoittelu- ja oppisopimuspaikkojen määrää ollaan valmiita lisäämään.

– Alan työtehtävät ovat lisäksi yhä mielenkiintoisempia ja monipuolisempia, ja palkat ovat viime aikoina nousseet eniten rakennusalalla, RT:n työvoima- ja koulutuspolitiikka-asioista vastaava yhteiskuntasuhdepäällikkö Lauri Pakkanen sanoo.

RT:n mukaan jopa joka viides alan työpaikka jää täyttämättä. Rakennusalan osaajapula on ollut Suomessa selvästi kärjistyneempi kuin muissa EU-maissa jo 20 vuoden ajan.

–Tulevaisuudessa rakennusalan tarvitseman työvoiman osuus työvoimasta kasvaa entisestään, sillä kaupungistuminen, kasvava korjausrakentamistarve ja rakennetulle ympäristölle asetetut kestävyystavoitteet tuovat rakentajille töitä. Selvityksen perusteella 76 % yrityksistä arvioi työvoiman tarpeen kasvavan jatkossa, 29 % vieläpä merkittävästi, Pakkanen toteaa.

Osaamisvajeen ratkaisuksi RT ehdottaa koulutus- ja opetusresurssien lisäämistä sekä koulutuksen sisältöjen muokkaamista.

– Noin 80 % RT:n kyselyyn vastanneista painottaisi työelämä- sekä yhteistyö- ja johtamistaitoja kaikilla kouluasteilla, ja tarvittaessa jopa teknisten valmiuksien kustannuksella, Lauri Pakkanen kertoo.

– Entistä korkeatasoisempi rakennusalan koulutus kaipaa resurssien lisäystä ja oikeanlaista keskittämistä sekä entistä tavoitteellisempaa yhteistyötä eri korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten välillä. Valmistumisprosenttia on saatava korkeammaksi, YIT Oyj:n henkilöstöpäällikkö Timo Piili sanoo.

– Monimuotoisuus ja -kielisyys on nähtävä alan vahvuutena. Alan on oltava entistä houkuttelevampi nyt ja tulevaisuudessa, jotta saamme lisää erilaisia osaajia Suomesta sekä myös kansainvälisiltä markkinoilta, Piili toteaa.

– Suurin osa ulkomaista työvoimaa käyttävistä sanoo suoraan, että kyse ei ole palkkatasosta, vaan kotimaisia osaajia ei ole tarjolla riittävästi, tai heiltä puuttuu tarvittavaa osaamista, Lauri Pakkanen sanoo.