Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Teknisen kaupan myynti 3Q: Kysyntää on, saatavuus takkuaa

Teknisen Kaupan Liiton jäsenyritysten myynti kasvoi vuoden kolmannella neljänneksellä 17 % verrattuna vuoden 2020 vastaavaan aikaan. 

Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Teknisen Kaupan kaikkien toimialojen myynti kasvoi kolmannella neljänneksellä. Raaka-aineiden myynti kasvoi 26 % vuodentakaisesta. Lähes yhtä nopeasti kohosi teollisuuden tuotteiden ja palveluiden myynti, erityisesti tarvikkeiden ja komponenttien myynti on vilkastunut huomattavasti. Rakentamisen tuotteiden ja palveluiden myynti lisääntyi 10 %. Kuluttajatuotteiden myynti kasvoi 2 %.

– Kysyntä niin teollisuuden kuin rakentamisenkin puolella jatkui vahvana. Poikkeuksellisen kovien myyntilukujen takana on toki hyvä volyymin kasvu, mutta monilla toimialoilla syynä on myös erityisen voimakas hintojen kehittyminen, sanoo Teknisen Kaupan Liiton toimitusjohtaja Markku Uitto.

Saatavuusongelmat ja toimitusviiveet koskevat tänä päivänä laajasti teknisen kaupan toimittamia tuotteita. Teknisen Kaupan liiton mukaan tilanne on keväästä heikentynyt. Jäsenyritykset yrittävät etsiä korvaavia tuotteita ja kasvattaa varastoja niillä tuotteilla, joissa ei juuri nyt ole saatavuusongelmia.

– Osaajapulan pahentuminen hidastaa myös kasvua. Henkilöstöpulaa on teknisistä myyjistä koneiden ja laitteiden asentajiin ja huoltohenkilöstöön, Uitto toteaa.

Raaka-ainekaupassa hinnat alkoivat kohota vauhdilla vuoden alussa, mutta sittemmin hinnankorotusilmoitukset ovat yleistyneet hyvin laajasti. Lisäksi energian hintojen voimakas nousu saattaa toisaalta jarruttaa teollisuuden tuotantoa ja toisaalta kasvattaa edelleen hintapaineita.

– Isommista ja pienemmistä haasteista huolimatta näkymät loppuvuoteen ja ensi vuoteen ovat kuitenkin hyvin positiiviset, Uitto toteaa.

Tekninen kauppa on teollisuuden ja rakentamisen tarvitsemien tuotteiden kuten raaka-aineiden, osien, komponenttien, tarvikkeiden, koneiden ja järjestelmien maahantuontia ja myyntiä, sekä niihin liittyvien ratkaisujen ja palveluiden toimittamista. Alan yritykset tuovat maahan myös kuluttajatuotteita kuten moottoripyöriä, maastoajoneuvoja, puutarhan ja metsänhoidon pienkoneita sekä akkuja ja paristoja.