Kuva: Heikki Vuorinen

ReCreate: 300 betonielementtiä kunnostuksen kautta käyttöön

Kansainvälinen ReCreate-tutkimushanke on siirtynyt betoni­elementtien irrotus­vaiheeseen Tampereella. Ehjinä uudelleen­käyttöä varten irrotetut 1980-luvulla valmistuneen kerros­talon elementit siirretään tehdas­kunnostukseen Parman elementtitehtaalle.

Kuva: Heikki Vuorinen

– Tutkimme sitä, millä tekniikalla elementit irrotetaan, jotta ne saadaan parhaiten ehjinä irti uudelleen­käyttöä varten. Keskeinen tutkimus­kysymys on myös, millainen hiilijalan­jälki irrotetuille ja tehdas­kunnostetuille elementeille muodostuu, tenure track -professori Satu Huuhka Tampereen yliopistolta toteaa.

Elementtien luovuttajarakennus puretaan, mutta elementit irrotetaan hallitusti. Elementtien irrottaminen kokonaisena on edellytys niiden uudelleen­käytölle, vaikka rakennusta ei ole alun perin suunniteltu sitä varten.

–  Irrotustekniikan suunnittelu on tapahtunut tiiviissä yhteis­työssä Rambollin, Umaconin, Skanskan, Parman ja Tampereen yliopiston välillä. Kumppanien kokemukset niin uuden rakentamisesta kuin purkamisesta ovat arvokkaita. Tiivis yhteis­työ ja avoin keskustelu ovat keskeisiä työ­kaluja prosessin hiomisessa, Rambollin Inari Weijo toteaa.

Rakennuksen purkutöistä ja elementtien irrotuksesta vastaa Umacon. Purku­pilotin myötä purkamis­sektori voi ottaa askeleen kohti kiertotaloutta. 

– Irrotukseen on monia eri tapoja ja niistä pitää valita kulloinkin irrotettavaan elementtiin sopiva ratkaisu, Umaconin projektipäällikkö Antti Lantta sanoo.

Betonielementtien valmistaja Consolis Parma vastaa purettujen elementtien tarkastamisesta, mahdollisista mitta­muutoksista ja tarvittavasta varustelusta uudelleen­käyttöä varten. Elementit toimitetaan irrotus­työmaalta yhtiön Kangasalan-tehtaalle, missä tarkastus, mitta­muutokset ja varustelu tehdään ennen toimitusta uuteen kohteeseen. Osa elementeistä koe­kuormitetaan Tampereen yliopiston Hervannan-laboratoriossa.

– Tavoitteenamme on pienentää päästöjämme 5 % vuosittain ja puolittaa ne vuoden 2020 tasoon verrattuna vuoteen 2035 mennessä. Tärkeimmät keinomme rakentamisen päästöjen pienentämiseksi ovat vähä­hiilisten tuotteiden käytön lisääminen, energia­tehokkuus kaikessa toiminnassamme ja kierto­talous. ReCreate-hankkeessa tutkimme kokonaan uudenlaista liike­toimintaa, jossa perinteisen valmistaja­roolin sijaan toimimmekin olemassa olevien betoni­elementtien tai niiden jatko­jalosteiden uuden elämän mahdollistajana, Consolis Parman teknologia­johtaja Juha Rämö kertoo.

– Niin irrotusvaihe kuin rakennus­osien uudelleen­käyttö tuovat uutta tietoa meidän ja kumppaniemme käyttöön. Tutkimme parhaillaan uudelleen­käyttö­kohteen vaihto­ehtoja eri yhteistyö­tahojen kanssa, tulos­yksikön johtaja Toni Tuomola Skanskasta toteaa. Tampereella sijaitsevan luovuttaja­rakennuksen elementtien irrotus alkoi syyskuun alussa, ja työt kestävät muutaman kuukauden.