Washington D.C.:ssä sijaitseva, yksi maailman suurimmista uusinta teknologiaa hyödyntävistä jätevedenpuhdistamoista.

Ramboll ostaa yhdysvaltalaisen OBG:n

Ramboll-konserni on ostanut yhdysvaltalaisen suunnittelu- ja konsultointiyrityksen OBG:n. Kaupan myötä yhtiö saa 900 uutta vesi-, energia- ja ympäristöalan asiantuntijaa. Konsernin globaali henkilömäärä nousee 15 000 työntekijään.

Washington D.C.:ssä sijaitseva, yksi maailman suurimmista uusinta teknologiaa hyödyntävistä jätevedenpuhdistamoista.

OBG:n osto on osa Rambollin strategiaa kasvaa Yhdysvalloissa ja vahvistaa valikoimaansa veteen, energiaan ja ympäristöön liittyvissä palveluissa.

‒ Olemme innoissamme voidessamme toivottaa 900 uutta asiantuntijaa tervetulleeksi Rambollille. Kasvu Pohjois-Amerikassa on ollut meille strateginen tavoite vuodesta 2014, jolloin laajennuimme Yhdysvaltain markkinoille ostamalla ympäristökonsultointiyritys ENVIRONin, sanoo konsernin toimitusjohtaja Jens-Peter Saul.

‒ Rakennamme toimintaamme OBG:n kanssa Yhdysvalloissa suunnitteluosaamiseen perustuvalle liiketoiminnallemme. Yhdistämällä konsulttiosaamisemme OBG:n vahvaan projektien toteuttamisosaamiseen sekä laitteiden ja laitosten käytönaikaiseen ylläpitoon ja operointiin voimme palvella asiakkaitamme yhä kokonaisvaltaisemmin hankkeen koko elinkaaren ajan.

‒ Vesitoimialamme globaali henkilömäärä kasvaa noin 200 asiantuntijalla. On hienoa, että saamme näin paljon uusia osaajia ja kokemuksia uusimpien teknologioiden hyödyntämisestä. Kansainvälisen yhtiömme vahvuus on, että saamme tämän tietotaidon käyttöön myös paikallisten asiakkaidemme hankkeisiin, sanoo Ramboll Finland Oy:n vesitoimialan johtaja Kai Vakkila.

Rambollin tavoin OBG on yritys, jonka olemassaolo perustuu vahvaan arvolähtöisyyteen ja toimialaa suurempaan tarkoitukseen. Yhdessä pystymme rakentamaan yhteiskuntaa, jossa sekä ihmiset että luonto kukoistavat.

‒ Kaupan myötä pystymme vastaamaan entistä vahvemmin maailmanlaajuisten megatrendien aiheuttamiin haasteisiin, kuten kaupungistumiseen, ilmastonmuutokseen ja resurssien niukkuuteen. Olen vakuuttunut, että voimme yhdessä tuottaa lisää kasvumahdollisuuksia työntekijöillemme ja innovatiivisia ratkaisuja asiakkaillemme, sanoo OBG:n toimitusjohtaja Jim Fox.

OBG:n osakkeenomistajat ilmaisivat vahvan tukensa yhteensulautumiselle, sillä yli 91 % heistä oli sen kannalla. Yritysostohetkellä Rambollin ja OBG:n yhdistetty liikevaihto on 12,7 miljardia Tanskan kruunua (1,70 miljardia euroa).

Vuonna 1945 perustettu OBG on toimittanut integroituja vesi-, energia- ja ympäristöalan suunnitteluratkaisuja yli 70 vuoden ajan sekä julkisen että yksityisen sektorin asiakkaille.

Yritys on mukana lukuisissa merkittävissä hankkeissa Yhdysvalloissa. Tällaisia ovat esimerkiksi Washington D.C.:ssä sijaitseva, yksi maailman suurimmista, uusinta teknologiaa hyödyntävistä jätevedenpuhdistamoista, kunnianhimoinen ohjelma auttamaan New Yorkin osavaltion virastoja lisäämään energiatehokkuutta ja vähentämään kasvihuonepäästöjä 40 % vuoteen 2030 mennessä sekä Onondaga-järven ja sitä ympäröivien elinympäristöjen kauneuden ja arvon säilyttäminen New Yorkin osavaltiossa. Viimeksi mainittu tunnetaan yhtenä Pohjois-Amerikan suurimmista järvenkunnostushankkeista.

Amerikan alueen uusi liiketoimintayksikkö

Viimeisten viiden vuoden aikana Ramboll on kasvanut Yhdysvalloissa merkittävästi. Vuoden 2014 lopussa yhtiö osti maailmanlaajuisesti toimivan konsultointiyrityksen ENVIRONin. Kaupan myötä Ramboll sai joukkoonsa lisää 1500 ympäristöalan asiantuntijaa 21 maassa Suomi mukaan lukien.

Uuden yrityskaupan myötä Ramboll kaksinkertaistaa kokonsa Yhdysvalloissa ja perustaa uuden Amerikan aluetta koskevan pääliiketoimintayksikön, joka kattaa Yhdysvallat, Kanadan, Meksikon ja Brasilian sekä tarjoaa vesi-, energia-, ympäristö- ja terveysalan palveluja. Liiketoimintayksikkö aloittaa toimintansa 1.1.2019, ja sitä johtaa OBG:n toimitusjohtaja Jim Fox. Yksikön tavoitteena on kasvaa nykyisestä 2 000 työntekijän kokoisesta 3 000–4 000 yhdysvaltalaisen työntekijän yksiköksi 4–5 vuodessa.