Raksystems on Peabin kumppani kosteudenhallinnassa ja valvonnassa

Peab ja Raksystems Insinööritoimisto Oy ovat tehneet yhteistyösopimuksen, jolla Raksystems on Peabin valvonta- ja kosteudenhallintakumppani koko Suomen alueella. 

Nyt solmittu sopimus sisältää Peabin mukaan kaikki toiminnot tilaamisvaiheesta rakennuksen valmistumiseen asti. Kosteudenhallintakoordinaattori kiinnitetään hankkeeseen jo ennen suunnittelijoita. Ulkopuolisen kosteudenhallintakoordinaattorin tehtäviin kuuluu aikataulun realistisuuden arviointi sekä laatu- ja kosteudenhallinnan riskien minimointi. Kosteudenhallinnan näkökulmasta suunnittelun ohjausvaihe onkin yksi tärkeimmistä tehtävistä. 

Rakentamisvaiheessa kosteudenhallintakoordinaattori perehdyttää työmaaorganisaation kosteudenhallinnan tärkeimpiin osa-alueisiin juuri siinä hankkeessa. Kumppanuus-yritykseltä tulee mukaan tässä vaiheessa myös rakennustyön valvoja. Rakennustyön valvojan tehtävänä on valvoa aikatauluja, teknisen toteutuksen laatua, työmaan turvallisuutta sekä dokumentointia. Hän raportoi projektin etenemisestä kuukausittain osakkeen ostajille asti. Luovutusvaiheessa rakennustyön valvoja tarkastaa asunnot Peabin työnjohtajien jälkeen virheettömän lopputuloksen takaamiseksi. 

Kumppanuusyritys raportoi kaikista käynnissä olevista hankkeista Peabin johdolle. Näin voidaan Peabin mukaan oppia ja ennaltaehkäistä esiin tulleita epäkohtia seuraavissa hankkeissa. 

– Tavoitteenamme on harmonisoida rakennuttamisen toiminta kaikissa yksiköissämme.  Saamme kumppanuusyritykseltämme laajan raportin kaikista käynnissä olevista hankkeistamme. Ulkopuolisen näkemyksen myötä pääsemme kehittämään toimintaamme. Haluamme oppia virheistämme ja saattaa hyvät ratkaisut kaikkien käyttöön, kertoo Peab Kiinteistökehitys Oy:n toimitusjohtaja Juha-Pekka Eskola

– Toimimme kunnon rakentamisen puolesta. Siksi tavoitteena on kumppanuus, joka nostaisi molempien osapuolten kosteudenhallinnan ja laadun laajasti käsitettynä, tuotteiden ja toiminnan näkökulmista, valtakunnan parhaalle tasolle,  Peab Oy:n toimitusjohtaja Mika Katajisto toteaa.

– Systemaattinen ja pitkäjänteinen avoin yhteistyö alan ammattitaitoisten toimijoiden kanssa on avain hyvään lopputulokseen. Yrityksemme tavoitteena on turvata kiinteistöjen ja ihmisten hyvinvointi. Kosteudenhallintakoordinaattori ja rakennustyön valvojat osaltansa auttavat rakennushakkeeseen ryhtyvää saavuttamaan parhaan mahdollisen rakentamisen laadun, sanoo Raksystems Group CEO Marko Malmivaara.