Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Rakennusten teräsjätteille uusi elämä

Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Tavoitteena on lisätä purettavien teräsrakennusten teräsosien talteenottoa ja hyötykäyttöä uusien tuotteiden valmistuksessa. EU rahoittaa hanketta miljoonalla eurolla.

​Rakentaminen ja purkaminen tuottavat Euroopan suurimman jätevirran. Tarvitaan uusia ja tehokkaita toimenpiteitä, joilla lisätään jätteiden talteenottoa ja uusioraaka-ainekäyttöä. Jo suunnitteluvaiheessa on tärkeätä tietää, miten rakennukset voidaan järkevästi purkaa ja hyödyntää soveltuvat materiaalit uusissa käyttökohteissa.

Kesäkuussa alkavassa PROGRESS-hankkeessa kehitetään erityisesti talous- ja ympäristönäkökulmista uusia suunnittelutyökaluja, menetelmiä ja suosituksia. Tällä tuetaan sekä teräksen purkamisen että teräsosien suunnitelmallista uusioraaka-ainekäyttöä rakennuksissa. Lisäksi hankkeessa kartoitetaan olemassa olevat mahdollisuudet ja esteet.

Hankkeessa kehitettävät ratkaisut vähentävät teräksen raaka-ainetarvetta ja näin olleen valmistusenergiaa säästyy. Tuloksista hyötyy koko rakennusala, valmistajat, suunnittelijat ja urakoitsijat. Luvassa on uusia liiketoimintamahdollisuuksia, kun kierrätetyistä komponenteista ja uusioraaka-aineen käytöstä on tulossa yhä helpompi ja halvempi vaihtoehto koko rakennussektorin arvoketjulle. Samalla säästetään ympäristöä, materiaalikustannuksia ja energiaa.

PROGRESS-hankkeen alkuvaiheessa kartoitetaan yksikerroksisia teräsrakennuksia. Näitä rakennuksia on runsaasti muun muassa teollisuuden, kaupan, varastojen, liikunta- ja näyttelytilojen käytössä.

Hanke alkaa kesäkuussa 2017 ja päättyy toukokuussa 2020. Sen budjetti on 1,6 miljoonaa euroa, josta EU rahoittaa 1 miljoonaa. VTT Suomesta johtaa hanketta, jonka partnereita ovat Ruukki Construction (Suomi), Steel Construction Institute (Iso-Britannia), RWTH Aachen University ja Paul Kamrath Ingenieurrückbau (Saksa), Universitatea Politehnica Timişoara (Romania) ja ECCS, European Convention for Constructional Steelwork (Belgia).