Kuvassa: Uudiskohde Espoon Soukassa 2 lokakuu
2016/RT Rakennusteollisuus

Rakentamisen Laatutekoa etsitään

Kuvassa: Uudiskohde Espoon Soukassa 2 lokakuu
2016/RT Rakennusteollisuus

Kilpailun tarkoituksena on nostaa esiin laadukasta ja esimerkillistä työtä tekeviä henkilöitä ja työporukoita niin rakennustyömailla kuin rakennustuotteita valmistavissa tehtaissakin. Laatuteot voivat liittyä esimerkiksi laatua parantaviin oivalluksiin, yhteistyökykyyn, asenteisiin ja ammattiylpeyteen sekä konkreettisiin menetelmiin ja työtapoihin.

– Viime vuonna kisaan kertyi ilahduttavan paljon ilmoittautumisia. Osallistujat edustivat rakennusalaa laidasta laitaan, koristemaalareista kirvesmiehiin, mittamiehistä maalareihin ja mestareihin. Kilpailu osoitti, että alalta löytyy runsaasti kovan tason ammattilaisia, joille laatu on kunnia-asia ja kaikessa tekemisessä itsestäänselvyys. Odotan, että tänä vuonna saamme vielä enemmän ehdokkaita sekä paljon hyvää laatua edistäviä oivalluksia ja toimintatapoja, joista voimme kertoa koko rakennusalalle, toteaa rakentamisen kehittämisestä vastaava johtaja Jukka Pekkanen Rakennusteollisuus RT ry:stä.

Laatuteko-kilpailussa esiin nousevien esimerkillisten toimintatapojen avulla pyritään kannustamaan alalla työskenteleviä henkilöitä kiinnittämään huomiota nykyistäkin enemmän laaturakentamisen kulttuuriin ja merkitykseen. Jukka Pekkanen korostaa, että laadun tekeminen on tahdon asia ja kiinni ainoastaan oikeasta asenteesta.

– Kerralla kuntoon -asenteella rakentaminen ei vaadi sen enempää ponnisteluja tai työtunteja kuin riman hipominenkaan, vaan päinvastoin. Jälkipyykit ja korjauskierrokset nielevät sekä aikaa että rahaa ja liipasimella on toki myös koko alan maine, Pekkanen summaa.

Asenne ratkaisee myös Rakentamisen Laatuteko -kilpailussa. Palkitsemisperusteissa huomioidaan ennen kaikkea pitkäjänteinen, korkealaatuinen työ rakentamisen alalla sekä innovatiivisuus ja kunnianhimoinen asenne laadun parantamisessa.

Asiantuntijaraati valitsee ilmoittautuneiden joukosta kuusi finalistia, joista tehdään artikkelit ja videoesittelyt kilpailun järjestäjien eri kanaviin. Viime vuoden tapaan kilpailussa palkitaan sekä työntekijä- että työnjohtajapuolen edustaja. Palkintona voittajille on 1 000 euron matkalahjakortti. Kilpailu ratkeaa marraskuussa 2017. Mukaan voi ilmoittautua 9.6. mennessä.

Rakennusteollisuus RT järjestää Laatuteko-kilpailun yhteistyössä Rakennusliiton, Rakentamisen Laatu RALA:n ja Rakennuslehden kanssa. Lisätietoja kilpailusta ja ilmoittautumisesta osoitteessa www.rakennusteollisuus.fi/laatuteko.


Rakennusteollisuus RT ry on rakennusalan yritysten elinkeinopoliittisten, teknisten ja työmarkkina-asioiden edunvalvoja. RT-liittoyhteisöön kuuluvat keskusliitto ja viisi toimialaa: Talonrakennus, Rakennustuoteteollisuus, Infra, LVI-tekninen urakointi ja Pinta.