Myönnetyt rakennusluvat ja aloitetut rakennushankkeet, milj. m3, liukuva vuosisumma. Kuva: Tilastokeskus

Rakennusluvat vuoden toisella neljänneksellä: asuinrakennusten kuutioissa tuntuva kasvu

Tilastokeskuksen mukaan rakennuslupia myönnettiin vuoden 2021 huhti-kesäkuussa yhteensä 13,5 miljoonaa kuutiometriä, mikä on 1,9 % enemmän kuin vastaavalla jaksolla vuotta aiemmin. Asuinrakennushankkeissa kuutiomäärät kasvoivat 14,4 %, kasvua oli erityisesti pientaloluvissa. Muun kuin asuinrakentamisen kuutiomäärä väheni 2,9 %.

Myönnetyt rakennusluvat ja aloitetut rakennushankkeet, milj. m3, liukuva vuosisumma. Kuva: Tilastokeskus

Asuinrakennushankkeille myönnettiin huhti-kesäkuussa rakennuslupia yhteensä 4,2 miljoonaa kuutiometriä, josta kerrostalohankkeille 2,2 miljoonaa ja pientalohankkeille 2,0 miljoonaa kuutiometriä. Pientaloille myönnetty kuutiomäärä on viimeksi ollut näin korkealla tasolla kolme vuotta sitten. Pientalojen kuutiomäärä kasvoi 18,9 % ja kerrostalojen kuutiomäärä 7,3 % vuodentakaisesta.

Rakennuslupia myönnettiin toisen neljänneksen aikana kaikkiaan 13 196 asunnolle. Määrä oli 12,6 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Samalla ajanjaksolla aloitettiin kaikkiaan 17 323 asunnon rakentaminen, joka on tilastohistorian suurin määrä aloitettuja asuntoja. Kasvua oli jopa 81,2 % vuodentakaisesta. Valmistuneita asuntoja oli 9 200 kappaletta.

Käynnissä olevan rakennustuotannon kiinteähintainen arvo eli volyymi väheni huhti-kesäkuun aikana 0,7 %  vuodentakaisesta. Asuinrakentamisen volyymi kasvoi 5,8 %, kun taas muun kuin asuinrakentamisen volyymi väheni 5,5 %. Samaan aikaan rakennushankkeita aloitettiin kaikkiaan 13,8 miljoonan kuutiometrin edestä. Asuinrakentamisen aloituksia oli 5,2 miljoonaa kuutiometriä, 61,6 % enemmän kuin vuosi sitten.

Vuoden 2021 ensimmäisellä puolen vuoden jaksolla rakennuslupia myönnettiin kaikkiaan 19 957 hankkeelle ja 22,8 miljoonalle kuutiometrille. Vastaavat vuodentakaiset luvut olivat 18 522 hanketta ja 21,7 miljoonaa kuutiometriä. Asuinrakentamisen kuutiomäärä kannattelee 19,2 %:n kasvullaan koko rakentamisen runsaan 5 %:nin kasvua. Muu kuin asuinrakentaminen väheni ajanjaksolla 0,5 % vuodentakaisesta vastaavasta ajanjaksosta.

Asuinrakentamiseen myönnettiin rakennuslupia tammi-kesäkuussa 7,4 miljoonaa kuutiometriä. Kerrostaloille myönnettiin puolivuotiskaudella 4,1 miljoonaa kuutiometriä, kasvua oli 17,8 %. Pientalojen kuutiomäärä oli 3,3 miljoonaa ja kasvua 18,4 %.

Rakennuslupia myönnettiin ajanjaksolla kaikkiaan 23 845 uudelle asunnolle, kasvua viimevuodesta oli 18,4 %.

Katso rakennusaloitukset kolmannella kvartaalilla Rakennusalan trendit Q3 -raportista.