Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Rakennusalalle maksuton kiertotalouden verkkokoulutus

Rakennusteollisuus on koonnut perustiedot vähähiilisen kiertotalouden edistämiskeinoista RAKI-verkkokoulutukseksi. Sitran rahoittama koulutus tulee rakennusalan opiskelijoiden ja alalla työskentelevien käyttöön.

Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Rakennusteollisuuden mukaan kiertotalous tarjoaa rakennusalalle merkittäviä keinoja ilmastokriisin hillitsemiseksi ja luontokadon ehkäisemiseksi. Esimerkiksi rakennusmateriaalien uudelleenkäyttö ja kierrätys säästävät luonnonvaroja sekä vähentävät uusien tuotteiden valmistuksessa syntyviä päästöjä ja jätettä.

Rakentaminen ja kiertotalous RAKI -koulutus tarkastelee rakennetun ympäristön aiheuttamia päästöjä sekä muita ympäristövaikutuksia ja menetelmiä niiden vähentämiseksi. Pelillisyyttä ja vuorovaikutteisuutta hyödyntävä verkkokoulutus osoittaa käytännönläheisesti, mitä kiertotalous tarkoittaa rakentamisessa.

Koulutuksessa käydään läpi muun muassa nykyistä ja tulevaa lainsäädäntöä, erilaisia ohjauskeinoja ja mittareita, rakennusvaiheessa tehtäviä valintoja sekä keinoja, joilla vaikutetaan rakennuksen energiankäyttöön sen elinkaaren eri vaiheissa.

– RAKI-koulutus syntyi rakennusalan yritysten toiveesta sekä huolesta, että alalla ei ole kattavaa, konkreettista kiertotalouskoulutusta. Tieto ja koulutus ovat olleet hajallaan, ja alan kiertotalousosaaminen on vasta kehittymässä, kertoo rehtori Heidi Husari koulutuksen toteuttaneesta Rakennusteollisuuden koulutuskeskus RATEKOsta.

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti talonrakennusalan ammatillisen koulutuksen tutkinto-opiskelijoille ja opettajille, mutta sen voi suorittaa maksutta kuka vain rakentamisen ammattilainen tai aiheesta kiinnostunut. Koulutuksen kesto on noin kaksi tuntia, ja suorituksesta saa todistuksen. Koulutuksessa on käytössä sähköinen oppimisympäristö Priima.