Raja-Joosepin rajanylityspaikalle rakennetaan uudet toimitilat

– Alueelle rakennetaan uusi kaksikerroksinen asemarakennus ja sen molemmin puolin kaistatarkastuskatokset. Lisäksi rakennetaan virka-autoille katos ja Tullin käyttöön kevytrakenteinen tarkastussuoja, kertoo Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Pasi Petäjäjärvi. Uudet toimitilat sijaitsevat nykyiseltä rajanylityspaikalta noin 800 metriä länteen.

Nykyisin käytössä olevaan tarkastusrakennukseen tehdään pieniä muutostöitä, jotta se palvelisi paremmin tulevaa käyttöä. Senaatti-kiinteistöt on panostanut rakentamisen laatuun sekä energia- ja tilatehokkuuteen suunnittelun aikana. Energiantuotannossa tullaan hyödyntämään uusiutuvaa energiaa; lämpöenergia saadaan alueelle perustettavasta pellettivoimalasta. Sähköenergian tuottamiseen tulevaisuudessa osittain aurinkovoimalla on myös varauduttu.

    Uudet toimitilat ja niihin liittyvät liikennejärjestelyt toteutetaan vuosien 2020–21 aikana. Hanke rahoitetaan suurelta osin Kolartic CBC -ohjelmasta.

– Uuden rajanylityspaikan rakentamiseen kuuluvat keskeisesti myös tieliikennejärjestelyt. Työt liikenneinfran osalta on aloitettu jo kesäkuussa, kertoo Väyläviraston projektipäällikkö Terhi Haapaniemi.
Alueelle rakennetaan uudet ajokaistat ja tarkastusalue. Lisäksi alueelle toteutetaan liikenteenohjausjärjestelyt ja muun muassa aluevalaistukset. Rajanylityspaikan alue myös aidataan. Aitaan rakennetaan kulkuportteja ja Lapin erikoisolosuhteiden vuoksi myös poroestesilta rajanylityspaikan sisämaan puolelle. Poroelinkeinon vaatimat rakenteet on otettu huomioon suunnittelussa.

Kehittämishankkeen budjetti on 11,45 miljoonaa euroa, johon saadaan Kolarctic CBC 2014-2020 -ohjelman tukea 10,31 miljoonaa euroa.
Kolartic CBC on rajat ylittävän yhteistyön ohjelma, jolla lisätään alueen vetovoimaisuutta. Hankkeen toteuttamiseen osallistuvat Väylävirasto, Rajavartiolaitos, Tulli, Senaatti-kiinteistöt ja ITMF Oy.