Kuva: tekninen.fi

Q3: Tekninen kauppa +12 %

Teknisen Kaupan Liiton jäsenyritysten myynti kasvoi vuoden kolmannella neljänneksellä 12 % verrattuna vuoden 2021 kolmenteen neljännekseen. Tammi-syyskuun aikana kasvua vuoden takaiseen on 16 %. Kasvua selittää inflaatio ja varastojen kasvattaminen.

Kuva: tekninen.fi

Teknisen kaupan toimialoista nopeimmassa nousussa olivat edelleen raaka-aineet (+27 %). Teollisuuden tuotteiden ja palveluiden myynti lisääntyi 13 % ja rakentamisen tuotteiden ja palveluiden myynti 10 %. Kuluttajatuotteiden myynti jäi sen sijaan 12 % vuoden 2021 kolmatta neljännestä pienemmäksi. 

– Joillain tuotealueilla myydyt määrät pienenivät selvästi, mutta kovan inflaation vetämänä myynnin arvo kehittyi edelleen hyvin. Selvästi vahvistuva ilmiö on varastomäärien voimakas nousu toimitusketjuissa, niin teknisen kaupan yrityksillä kuin myös niiden asiakkailla. Tavaraa on tankattu toimitushäiriöiden ja -viiveiden sekä hintojen nousun varalta. Kasvavalla varaston määrällä ja tuottajainflaatiolla sekä nousevilla koroilla on valitettavasti myös hintalappu. Käyttöpääomarahoituksen tarve onkin yrityksissä kasvanut merkittävästi, sanoo Teknisen Kaupan Liiton toimitusjohtaja Markku Uitto.

– Vaikka monien indikaattorien mukaan euroalueen teollisuus olisi jo Q4:lla taantumassa, näyttäisivät loppuvuosi ja ensi vuoden alkukin edelleen kohtuullisen hyviltä tekniselle kaupalle. Yritykset investoivat uuteen tuotantoon, joissa koneiden energiatehokkuus ja sähkön käyttö ovat nousseet aikaisempaa tärkeämmiksi valintakriteereiksi. Uudet energiaratkaisut ja erityisesti tuulivoiman lisääntyminen kasvattavat kysyntää suomalaiselle teollisuudelle ja edelleen tekniselle kaupalle, Uitto toteaa.

Tekninen kauppa on teollisuuden ja rakentamisen tarvitsemien tuotteiden kuten raaka-aineiden, osien, komponenttien, tarvikkeiden, koneiden ja järjestelmien maahantuontia ja myyntiä, sekä niihin liittyvien ratkaisujen ja palveluiden toimittamista. Alan yritykset tuovat maahan myös kuluttajatuotteita kuten moottoripyöriä, maastoajoneuvoja, puutarhan ja metsänhoidon pienkoneita sekä akkuja ja paristoja. Ala työllistää 20 000 henkeä, ja alan myynti vuonna 2021 oli 11,4 miljardia euroa.