Kuva: Jarno Artika

Q3: Puukerrostalojen aloituksissa ennätys

Kuva: Jarno Artika

Puutuoteteollisuus ry:n mukaan aloituksissa puukerrostalojen markkinaosuus nousi heinä-syyskuussa 6,5 %:iin. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen lukuihin sekä Forecon Oy:n arvioihin. Hitaan alkuvuoden takia Forecon arvioi kuitenkin puun markkinaosuuden kerrostaloissa koko vuoden osalta jäävän edellisvuosien tasolle noin neljään prosenttiin. Pientaloaloitukset laskivat kolmannella kvartaalilla 17 %.

Puu vahvistaa osuuttaan julkisessa rakentamisessa, erityisesti opetusrakennuksissa ja kokoontumistiloissa.

Julkisten opetusrakennusten aloitukset ovat laskeneet tänä vuonna 18 %. Puisten opetusrakennusten aloitukset ovat laskeneet yleistä trendiä vähemmän; puurunkoisten opetusrakennusten markkinaosuus kasvaa.  Opetusrakennuksissa vuoden tammi-syyskuussa puurakenteisten markkinaosuus oli 22 %, kasvua viime vuoteen verrattuna on kahden prosenttiyksikön verran.

Kokoontumistiloissa puurunkoisten rakennusten osuus aloituksista vuoden kolmen ensimmäisen kvartaalin aikana nousi lähes 30 %:iin.