Kalvomuoveja käytetään rakennustuotteiden pakkaamiseen ja sisäsuojaukseen. Tavoitteena on, että kalvomuovien raaka-aineesta 40 % on kierrätettyjä kalvomuoveja vuoden 2027 loppuun mennessä. Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Rakennustuotteiden suojamuovit entistä paremmin kiertoon

Kalvomuoveja käytetään rakennustuotteiden pakkaamiseen ja sisäsuojaukseen. Tavoitteena on, että kalvomuovien raaka-aineesta 40 % on kierrätettyjä kalvomuoveja vuoden 2027 loppuun mennessä. Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Rakentamisen muovit green deal -sopimuksen ovat allekirjoittaneet ympäristöministeriö, Rakennusteollisuus RT ry, Suomen Kuntaliitto ry, Kemianteollisuus ry, Muoviteollisuus ry, Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry, Teknisen Kaupan liitto ry (TKL), Sähköteknisen Kaupan liitto ry (STK) ja rakennus- ja sisustustarvikekaupan liitto RASI ry. Sopimus on voimassa vuoteen 2027.

Kalvomuoveja käytetään rakennustuotteiden pakkaamiseen ja sisäsuojaukseen. Tavoitteena on, että kalvomuovien raaka-aineesta 40 % on kierrätettyjä kalvomuoveja vuoden 2027 loppuun mennessä.

Pakkausteollisuus ja rakentaminen ovat kaksi suurinta muovien käyttäjää Euroopassa ja Suomessa. Pakkaukset kattavat noin 40 % kaikesta muovien käytöstä. Suoraan rakentamiseen käytetään noin 20 % kaikesta muovista, minkä lisäksi muovia on rakennustuotteiden pakkauksissa, työmaiden sääsuojauksissa sekä rakennuksissa olevissa huonekaluissa ja laitteissa.

Suomen muovijätemäärän on eri selvityksissä ennakoitu kasvavan nykytasosta 18 % vuoteen 2030 mennessä. Vuonna 2020 muovijätettä arvioidaan syntyvän lähes 315 000 tonnia. Rakentamisessa syntyvä muovijäte hyödynnetään nykyisin lähinnä energiantuotannossa.

– Kotimainen muoviteollisuus on kierrättänyt pitkään muoveja Suomessa ja valmistanut kasvavassa määrin uusiutuvista ja kierrätetyistä raaka-aineista myös rakennusmuovituotteita sekä niiden suojapakkauksia. Näistä lähtökohdista oli luontevaa ottaa rakentamisen kalvomuovipakkaukset green deal -kohteeksi, toimitusjohtaja Vesa Kärhä Muoviteollisuus ry:stä toteaa.

– Kannatamme käytännönläheisiä tekoja, joilla vähennetään luonnonvarojen käyttöä ja päästöjä rakennusalalla. Muovit ovat osa kestävää rakentamista, ja niitä tarvitaan niin materiaaleissa, pakkaamisessa kuin suojaamisessakin. Nyt tehty sopimus edistää muovien vastuullista käyttöä rakentamisen toimitusketjussa ja työmailla, toimitusjohtaja Aleksi Randell Rakennusteollisuus RT ry:stä sanoo.