Purkava täydennysrakentaminen: Mellunmäessä puretaan 7 kerrostaloa 16 uuden tieltä

Kahden asunto-osakeyhtiön aloitteesta syntynyt täydennysrakentamisen hanke Itä-Helsingissä on siirtymässä toteutusvaiheeseen. Linjasaneerausten sijaan 1960-luvulla rakennetut kerrostalot puretaan ja niiden tilalle rakennetaan uusi asuinkortteli sekä palveluja Mellunmäen metroaseman läheisyyteen.

Pitkään valmisteltu kortteliuudistus Mellunmäen metroaseman välittömässä läheisyydessä on siirtymässä toteutusvaiheeseen. Asunto Oy Helsingin Pallaksentie 1:n ja Asunto Oy Ounasvaarantie 2:n 1960-luvulla rakennuttamat seitsemän kolmikerroksista kerrostaloa puretaan ja tilalle rakennetaan uusia omistus-, osaomistus- ja vuokra-asuntoja sekä liiketiloja.

Asuntosijoittajaryhmä on tehnyt asunto-osakeyhtiöiden osakkeista ostotarjouksen, ja kaikki osakkaat ovat sitoutuneet myymään asunto-osakkeensa.

– Taloyhtiöiden lähtökohta on ollut, että kauppa olisi jokaiselle asukkaalle taloudellisesti kannattava ja mahdollistaisi muuton uuteen asuntoon putkiremontin hinnalla. Tavoitteena on ollut, että saamme kaikki osakkaat hankkeen taakse. Olemme erittäin tyytyväisiä, että tämä tavoite on nyt toteutunut, hankekehitysjohtaja Markus Saari A-Insinööreistä sanoo.

Taloudellisesti edullista vaihtoehtoa edessä olleelle laajalle linjasaneeraukselle on etsitty taloyhtiöissä vuodesta 2014 alkaen.

Vuonna 2019 asunto-osakeyhtiölaki uudistui niin, että purkavaan uudisrakentamiseen ei tarvita yksimielisyyttä vaan yhtiökokous voi päättää asiasta 80 %:n määräenemmistöllä. 

– Monipolvinen projekti on vaatinut paljon kärsivällisyyttä. Tällä hetkellä elämme innokasta odotuksen aikaa, kun asukkaat pohtivat tulevia asumisjärjestelyjä. Kauppa antaa taloudelliset mahdollisuudet valita omaan elämäntilanteeseen sopivimman vaihtoehdon ja asumismuodon. On perheitä, jotka suunnittelevat palaavansa kotiseudulleen ja vanhempaa väkeä, jotka odottavat nykyaikaisiin, esteettömiin koteihin pääsyä, As Oy Helsingin Pallaksentie 1:n puheenjohtaja Mikko Tulokas sanoo.

Mellunmäen kortteliprojekti on laajuudeltaan A-Insinöörien mukaan suurin purkavan uudisrakentamisen hanke Suomessa. 

– Olemme käyneet kertomassa purkavan uudisrakentamisen visiostamme lukemattomille organisaatioille ja sidosryhmille ja laatineet selvityksiä kaupunkisuunnittelusta veroseuraamuksiin. Tätä vaihtoehtoa miettivillä taloyhtiöillä on edessään helpompi tie ottaa enemmän vastuuta omasta asunto-omaisuudestaan ja sen ympärillä tapahtuvasta suunnittelusta, Tulokas toteaa.

Pari sataa metriä Mellunmäen metroasemasta sijaitsevalle tontille nousee 16 asuintaloa, jotka muodostavat neljä uutta pienkorttelia. Taloissa on pääasiassa 6-8 kerrosta. Taloihin on tulossa myös liike- ja palvelutiloja. Asemakaavasuunnittelusta on vastannut Suomen Arkkitehtipalvelu.

– Asukkaat voivat asuntokauppojen jälkeen jatkaa asumista vuokralaisina nykyisissä asunnoissaan, ja heillä on etuosto-oikeus uusista taloista, Markus Saari sanoo.  

Alueelle on suunnitteilla maalämpöön ja aurinkoenergiaan perustuva alueellinen energiaratkaisu. Helsingin kaupunki ollut vahvasti mukana suunnittelussa.

– Kortteliprojekti toteuttaa tavoitteita uudistaa Mellunmäkeä tasavertaisena ja hyvinvoivana kaupunkialueena. Täydennysrakentaminen parantaa fyysistä asumisympäristöä sekä palveluverkkoa ja tuo lisää asukkaita hyvien, vähäpäästöisten liikenneyhteyksien äärelle. Tämän kaltaisella kaavoituksella ja uudisrakentamisella olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen edistetään myös hiilineutraalisuustavoitteita, sanoo asemakaavoituksen itäisen alueyksikön päällikkö Anri Linden Helsingin kaupungilta.  

Hanketta on lähdössä toteuttamaan sijoittajaryhmä Mellunpuiston Kehitys Oy, jossa ovat mukana suomalaiset asuntotuotantoyhtiöt Avain-yhtiöt, Lakea, Sato ja T2H. Myös A-Insinööreihin kuuluva AINS Investment on mukana kehitysyhtiössä sijoittajana. Lopulliset investointipäätökset tehdään lähiaikoina. Rakentaminen pyritään aloittamaan vuoden 2022 aikana.