Puistosairaalan pääsisäänkäynnin infopiste palvelee sairaalan avautuessa 25.10.2021 alkaen.

Puistosairaalan peruskorjaus on valmistunut

Puistosairaalan eli entisen Lastenklinikan eteläpäädyn peruskorjaus Helsingin Meilahdessa on valmistunut aikataulussaan. Pääurakoitsija on luovuttanut tilat,  ja potilaiden vastaanottaminen täysin uudistetuissa sairaalatiloissa alkaa lokakuussa.

Puistosairaalan pääsisäänkäynnin infopiste palvelee sairaalan avautuessa 25.10.2021 alkaen.

– Keväällä 2019 alkanut eteläpäädyn peruskorjaus on sisätilojen osalta nyt valmis. Jatkamme vielä piha-alueen kunnostustöitä ja julkisivukorjausta. Työmaa ja rakennustelineet puretaan elokuussa, projektipäällikkö Lari Warva HUS Kiinteistöistä sanoo.

Puistosairaalaan on rakennettu modernit tilat aikuiskirurgian käyttöön. Sairaalassa on nyt 10 leikkaussalia, polikliinisia ja päiväkirurgisia tiloja sekä leikkaukseen kotoa ja heräämöstä kotiin -toimintojen vaatimia tiloja. Toimenpidehuoneiden varustelulla mahdollistetaan se, että kaikkia toimenpiteitä ei tarvitse tehdä leikkaussaleissa. 50 sairaansijan vuodeosasto tulee toimimaan kahdessa kerroksessa.

Kyseessä on Puistosairaalan peruskorjauksen ensimmäinen vaihe, joka on käsittänyt noin kaksi kolmasosaa sairaalarakennuksesta. Pääurakoitsijana toimi Skanska. Toisen vaiheen suunnittelu alkaa vuonna 2024.

Puistosairaalalle tehtiin perusteellinen rakenteiden purku- ja uudistustyö aiemmin todettujen, laajojen sisäilmaongelmien poistamiseksi. Vanha, vuosina 1946 ja 1986 valmistuneen sairaalarakennuksen eteläpääty purettiin niin, että jäljelle jäivät vain rakennuksen runkorakenne ja suojeltu ulkokuori. Myös vuonna 2010 rakennettu laajennusosa uusittiin.

Rakentamisen yhteydessä kiinnitettiin erityistä huomioita kosteuden- ja pölynhallintaan sekä tilojen jatkuvaan siivoukseen huomioiden myös näkymättömiin jäävät alakattotilat. Tilojen ilmanvaihto uusittiin kokonaan vastaamaan nykyajan sairaalatilojen vaatimuksia.

Rakentamisessa ja kalustamisessa on käytetty vähäpäästöisiä materiaaleja. Lisäksi rakennusta pidetään tyhjillään ennen käyttöönottoa, jotta uusien materiaalien päästämät hajut ja pienhiukkaset ehtivät suodattua ilmasta.

Puistosairaala on suojeltu. Suojelun vuoksi peruskorjauksessa ei voitu muuttaa kiinteistön ulkopuolisia rakenteita tai sisäosien kantavia rakenteita. Kaikista rakennuksen ja piha-alueiden muutoksista neuvoteltiin yhdessä rakennusvalvonnan ja kaupunginmuseon kanssa sekä osin suunniteltiin niitä yhdessä.

– Rakennustaiteellisesti tärkeät alueet kuten porrashuoneet, lasitaideteokset, muumiseinämaalaukset sekä osa alkuperäisistä valaisimista on ennallistettu alkuperäiseen loistoonsa. Lisäksi rakennuksen käytäville lisätyt suuret mustavalkoiset valokuvapinnat rakennuksen historiasta täydentävät kokonaisuutta, sanoo pääsuunnittelijana toiminut arkkitehti Markus Kuusela Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy:stä.

Peruskorjauksen yhteydessä myös tontin kulmassa oleva puistoalue kunnostettiin vastaamaan paremmin sairaalan alkuperäistä puistomiljöötä. Pihan kaunista puistomaisuutta on korostettu uusilla istutuksilla, alkuperäisen vesialtaan muotoisella kasvi-istutusaltaalla sekä ennallistettujen parvekkeiden alkuperäisellä markiisivärityksellä.

Uudistettuun Puistosairaalaan siirtyy lokakuussa HUSin muista sairaaloista rintarauhas-, plastiikka- ja verisuonikirurgian toimintoja sekä suu- ja leukasairauksien hoitoa ja kliinistä fysiologiaa. Koko peruskorjauksen ajan Puistosairaalassa on tehty magneettitutkimuksia ja lokakuussa kuvantamispalvelut tulevat laajenemaan.