Projektiuutiset 1/2023

Lue näköislehti

Rakennetun omaisuuden tilaa arvioiva ROTI-raportti julkaistiin tammikuun lopussa. Yli sata kira-alan asiantuntijaa kokosi yhteen ajatuksensa rakennuksien, liikenneverkkojen, yhdyskuntatekniikan, alan koulutuksen ja kehityksen sekä suunnittelun tilasta juuri nyt. 

Raportin mukaan rakennetun ympäristön uhkia ovat muiden muassa kerros-talojen, maanteiden ja vesihuoltoverkostojen korjausvelka, tyhjät toimitilat sekä tuotanto- ja julkisten rakennusten riittämätön kunnossapito. 

Tilanteen korjaaminen on nyt vaikeampaa kuin kymmenen vuotta sitten olisi ollut: korjattavaa on enemmän ja korjaamisen vaatimustaso on noussut. Tiedämme, mikä on rakennetun ympäristön rooli materiaalien ja energian käytössä sekä päästöissä. On osattava rakentaa ja korjata mahdollisimman pienin ympäristövaikutuksin, mutta tilojen turvallisuudesta ja terveellisyydestä tinkimättä. 

Tarvitaan lisää koulutusta, tutkimusta ja tuotekehitystä, jotta saamme uutta väkeä ja uusia keinoja fiksuun rakentamiseen ja korjaamiseen. 

ROTI-raportin asiantuntijat kirjasivat, että kiinteistö- ja rakennusalan tutkimus-rahoitus on ollut pitkään vaatimatonta. Ympäristöministeriössä ollaan samaa mieltä: jatkossa sekä valtion että alan toimijoiden on panostettava enemmän tutkimukseen, tuotekehitykseen ja koulutukseen.

Samat tavoitteet näkyvät kiinteistö- ja rakennusalan KIRA-foorumin hallitusohjelmatavoitteissa vuosille 2023–2027: seuraavalta hallitukselta halutaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan rahoitusta, ratkaisuja alaa vaivaavaan osaajapulaan sekä kasvua tukevia investointeja. Halutunlaisen kehityksen varmistaakseen KIRA-foorumi haluaa seuraavaan hallitukseen rakennetun ympäristön ministerin. 

ROTI-raportin mukaan kiinteistö- ja rakennusala kattaa 83 % kansallisvarallisuudestamme, 35 % energiankulutuksesta, 61 % investoinneista ja 17 % brutto-kansantuotteesta. Ala työllistää 500 000 henkeä eli 20 % kaikista työllisistä. 

Näidenkin lukujen perusteella on hämmästyttävää, jos rakennettu ympäristö ei nouse vaalikeskustelujen tärkeäksi teemaksi.  

Sitä keskustelua voimme jatkaa jo kuudetta kertaa järjestettävässä ByggSMART-verkkotapahtumassa 18.huhtikuuta. Tervetuloa mukaan live-lähetykseen tai ainakin lähetystä seuraamaan!

Jaana Ahti-Virtanen
päätoimittaja