Projektiuutiset 1 – 2020

Lue näköislehti
Lue näköislehti tästä.

Vuoden 2020 teemat: hiilineutraalius, energiatehokkuus, kierrätys, ekologisuus, päästöttömyys, älykkyys. Näiden globaalien tavoitteiden ympärillä työskennellään vimmatusti myös tänä vuonna. Ja mikä parasta: kovat tavoitteet ohjaavat kiinteistö- ja rakennusalan toimijoita ennennäkemättömään yhteistyöhön. Tarvitaan suuri määrä monenlaista fiksuutta, että uudet rakennettua ympäristöä koskevat toimet ovat aidosti kestävän kehityksen mukaisia.

Fiksuutta ja innovatiivisuutta tarvitaan pääkaupungissamme, joka haluaa olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Monenlaisia osaratkaisuja on jo tehty ja tulossa, mutta kivihiilen korvaus lämmityksessä mahdollisimman kestävästi ja mahdollisimman vähäisellä biomassan käytöllä tarvitsee uutta poikkitieteellistä ajattelua. Ratkaisua haetaan keväällä käynnistyvällä kansainvälisellä Helsinki Energy Challenge -kisalla, jonka voittajille on luvassa miljoona euroa. Voittajaratkaisussa lienee merkittävää vientipotentiaalia. Seuraamme tämänkin kisan edistymistä Projektiuutisissa.

Projektiuutisten omia vuoden teemoja ovat sisäilmasto, korjausrakentaminen, puurakentaminen, energiaoptimointi ja sisustusarkkitehtuuri. Teemme vuoden aikana 48 korkeatasoista artikkelia merkittävistä ajankohtaisista rakennushankkeista Suomessa. Artikkeleissa kiinteistö- ja rakennusalan kokeneet suunnittelijat ja toteuttajat pääsevät kertomaan kollegoilleen, mihin ratkaisuihin päädyttiin ja millä perustein. Se on tapa, jolla Projektiuutiset voi ja haluaa viedä alaa eteenpäin.

Maailman monimutkaistuessa ja sosiaalisen median hämmentävien kuohujen keskellä perinteisen luotettavan median merkitys korostuu. Projektiuutisten artikkeleita tehdään journalistin ohjeiden vankalta pohjalta. Olemme vastuussa lukijoillemme, joilla on oikeus saada tietää, mitä alalla tapahtuu. Pyrimme totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.

Käytämme otsikoita, joille löytyy katetta sisällöstä ja pidämme ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston rajan selvänä. Siitä hyötyvät kaikki. Ilmoitusasiakkaan on turvallista ostaa näkyvyyttä julkaisusta, jonka toimituksellinen sisältö on luotettavaa ja korkeatasoista.

Palautteenne on aina tärkeää ja tervetullutta. Tänä keväänä teemme myös laajan lukijakyselyn, jotta tiedämme teidän ammattilehteänne koskevat toiveet ja tarpeet.

Jaana Ahti-Virtanen
päätoimittaja