Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

ProDigial: Infra tarvitsee parempaa hankintaosaamista

Tampereen yliopiston Tutkimuskeskus Terran johtaman ProDigial-tutkimusohjelman ensimmäinen 3-vuotinen vaihe on päättynyt. Tulosten mukaan kriittisintä infra-alan tulevaisuudelle on varmistaa riittävä hankintaosaaminen ja sujuva yhteistyö. Siihen tarvitaan muun muassa alan nimikkeistön vakiointia.

Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

ProDigial-tutkimusohjelman tavoitteena on edistää tuottavuutta ja digitaalisuutta infra-alalla. Ohjelman ensimmäisessä vaiheessa (2020‒2023) tuotettiin toimintamalleja ja ohjeita ongelmien ratkaisemiseksi infran koko elinkaarella. Seuraavassa vaiheessa (2024‒2028) ratkaisumalleja testataan konkreettisissa infrahankkeissa tavoitteena saada aikaan muutos toimintakulttuurissa.

Ongelmien ratkaisumalleja kehitettiin 12 infrahankkeessa eri puolilla Suomea. Pilotit kohdentuivat suunnitteluun, rakentamiseen ja kunnossapitoon. Tutkimuskeskus Terra toteutti pilottihankkeet yhdessä infran omistajien ja yritysten kanssa.

ProDigialia johtanut Tampereen yliopiston työelämäprofessori Kalle Vaismaa korostaa omistajan roolin vahvistamista prosessien johtamisessa, yhteistyön parantamista eri osapuolten ja elinkaaren eri vaiheiden välillä, hankintaosaamisen kehittämistä sekä tiedon esteetöntä virtaamista kaikkien osapuolten välillä läpi hankkeen.

– Infran omistajan tulee olla vastuussa muun muassa siitä, että oikea tieto kulkee oikeille osapuolille oikeaan aikaan. Merkittävä osa ratkaisua on osapuolten käytäntöjen yhteensovittaminen ja vakioidut toimintamallit,  Vaismaa sanoo.

Piloteista saatujen tulosten mukaan nimikkeistön vakiointi on olennaista tiedon virtaamisen ja tiedonhallinnan varmistamisessa. Se parantaa infra-alan operatiivista ja strategista tuloksellisuutta ja on edellytys myös ohjelmisto- ja järjestelmäkehitykselle.

ProDigialin tulosten mukaan hankinta on infra-alan tuottavuuden ja digitaalisuuden avaintekijä. Hyvä hankintaosaaminen tehostaa tiedonhallintaa, parantaa työn laatua ja pienentää elinkaarikustannuksia. Hankintaprosessien ja asiakirjojen tarkoituksenmukainen vakiointi vähentää hukkatyötä, sillä tällä hetkellä hankintakäytännöt ovat tulosten mukaan kirjavat.

Tutkimustulosten mukaan tiedon hankinnassa on keskeistä omaisuudenhallinta. Tarjouspyynnöissä ja sopimuksissa pitää määrittää vaatimukset tiedolle niin, että tieto virtaa mahdollisimman sujuvasti omaisuudenhallintajärjestelmiin ylläpidettäväksi.

Tampereen yliopistossa ProDigial-tutkimusohjelman ensimmäisen vaiheen toteuttamiseen osallistui monitieteinen joukko tutkijoita. Ohjelmaa rahoittivat ja pilotteihin osallistuivat Väyläviraston lisäksi Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa. Lisäksi yhteistyökumppaneina oli 20 merkittävää infra-alan yritystä. ProDigial-tutkimusohjelman toinen vaihe käynnistyy helmikuussa 2024.