Pontek voitti Hartaansillan suunnittelukilpailun

Oulun kaupunki järjesti yhdessä RIL ry:n kanssa Hartaansillan insinööritaitokilpailun Hartaanselänrannan aluetta yhdistävästä kevyen liikenteen sillasta. Kilpailun voitti insinööritoimisto Pontek Oy:n laatima Siivenkantama.

Kilpailu järjestettiin ilmoittautumiskutsukilpailuna, ja kilpailuun valittiin Insinööritoimisto Pontek Oy, Insinööritoimisto Ponvia Oy, Ramboll Finland Oy, Sitowise Oy ja WSP Finland Oy. Kilpailuehdotuksia saapui kahdeksan kappaletta. 

Kilpailuehdotusten arvioinnissa tärkeimpinä ominaisuuksina tarkasteltiin sillan soveltuvuutta paikkaan ja kaupunkikuvaan, ehdotuksen kykyä luoda ja vahvistaa Hartaanselänrannan identiteettiä sekä sillan teknistaloudellista toteuttamiskelpoisuutta.

Kilpailun voittajaksi valittiin tuomariston yksimielisellä päätöksellä insinööritoimisto Pontek Oy:n laatima kilpailutyö nimeltään Siivenkantama. Siivenkantama on kaksijänteinen teräksinen kaarisilta, joka luo Oulujoen suistomaisemaan kevyen lintumaisen hahmon tunnusmerkiksi Hartaanselänrannan uudelle asuinalueelle.

Tuomariston mielestä Siivenkantama on ehdotuksista parhaiten paikkaan sopiva ja täyttää parhaiten kilpailukriteerit. Ratkaisu omaa maamerkkiluonteen ja on myös uniikki, siro, elegantti sekä teknisesti innovatiivinen ja toteuttamiskelpoinen. Suunnittelutyön erityisinä vahvuuksina pidettiin myös sen luomia mahdollisuuksia asukkaiden kohtaamiselle, molempiin päihin toteutettua ympäristösuunnittelua ja valaistusratkaisuja.

Lisäksi kilpailussa myönnettiin kaksi kunniamainintaa WSP Finland Oy:n kilpailutyölle Seilinki ja Sitowise Oy:n kilpailutyölle Mainingit.