Helsingin kaupungin 3D-mallit tuotuina tutkijoiden käyttämään Carla-simulaattoriin, jonka avulla voidaan testata kehitettyä tekoälymenetelmää laskemaan esimerkiksi liikennevirtoja. Pohjana maankäyttöluonnos kesältä 2021. Kuva: Matti Leinonen

Virtuaalilaboratorio alkaa selvittää kaupunkiliikenteen ympäristövaikutuksia

Suomen tekoälykeskus FCAI:n tutkijat alkavat kehittää kestävämpää älyliikennettä kokoamalla virtuaalilaboratorioon simulaattoreita eri aloilta. Laboratorion tietokoneohjelmien rakentaminen vie ainakin vuoden.

Helsingin kaupungin 3D-mallit tuotuina tutkijoiden käyttämään Carla-simulaattoriin, jonka avulla voidaan testata kehitettyä tekoälymenetelmää laskemaan esimerkiksi liikennevirtoja. Pohjana maankäyttöluonnos kesältä 2021. Kuva: Matti Leinonen

Suomen tekoälykeskus FCAI rakentaa virtuaalilaboratoriota. Se on digitaalinen ympäristö, johon tutkijat tuovat kehittyvän kaupunkiliikenteen ympäristövaikutuksiin eri tavoin liittyviä simulaattoreita. Erityishuomio on lisääntyvän automaattiliikenteen vaikutuksissa.

– Kehitämme tekoälymenetelmiä, jotka ennustavat, miten automaattiautot vuorovaikuttavat keskenään ja miten liikennejärjestelyjen ratkaisut siihen vaikuttavat. Otamme myös huomioon vaikutukset muun muassa ilmanlaatuun, kasvihuonekaasupäästöihin ja ihmisten sosiaaliseen hyvinvointiin, kertoo FCAI:lla kestävyysnäkökulmasta vastaava apulaisprofessori Laura Ruotsalainen Helsingin yliopistosta.

– Jotta voimme arvioida esimerkiksi autonomisen liikenteen ilmastovaikutuksia, meidän täytyy rakentaa sellainen ympäristö, josta voidaan yhdistää tietoja eri mallien yli. Tämän tyyppisiä usean eri alan simulaatioita yhdistäviä virtuaalilaboratorioita ei ennestään juuri ole, kertoo professori Ville Kyrki Aalto-yliopistolta.

Virtuaalilaboratorio keskittyy ainakin alkuvaiheessa henkilöliikenteeseen. Vaikka pääpaino on itseajavissa autoissa, myös muunlaisia tekoälysovelluksia voidaan simuloida.

– Esimerkiksi bussien aikataulut voisi optimoida hyödyntämällä dataa ihmisten liikkumisesta, Kyrki toteaa.

Tutkijat pystyttävät parhaillaan virtuaalilaboratorion digitaalista infrastruktuuria eli tietokoneohjelmia. Kyrki arvelee, että tämä työ kestää vuoden tai pidempäänkin. Suuri osa työssä tarvittavista malleista on kuitenkin jo olemassa.

Laboratorion työnimi on Sustainable Mobility and Autonomous Systems. 

FCAI on Suomen Akatemian lippulaivahanke, jonka tarkoituksena on kehittää uudenlaista, luotettavaa ja käyttäjää ymmärtävää tekoälyä.