Vuonna 2015 AOR Arkkitehdit voitti kilpailun, jonka voittotyön perusteella toteutettu Jätkäsaaren peruskoulu edustaa innovatiivista nykyarkkitehtuuria. Kuva: Vesa Voitto Sakari

AOR Arkkitehdeille Arkkitehtuurin valtionpalkinto 2021

Valtion taidetoimikunnat ovat myöntäneet vuoden 2021 valtionpalkinnot ansioituneille taiteilijoille, työryhmille ja taideyhteisöille. Arkkitehtuurin valtionpalkinnon saa AOR Arkkitehdit.

Vuonna 2015 AOR Arkkitehdit voitti kilpailun, jonka voittotyön perusteella toteutettu Jätkäsaaren peruskoulu edustaa innovatiivista nykyarkkitehtuuria. Kuva: Vesa Voitto Sakari

Palkintojen yhteissumma on 226 000 euroa. Taiteen valtionpalkinnon voi saada tunnustuksena kolmen viime vuoden aikana valmistuneesta ansiokkaasta työstä tai pitkäaikaisesta, ansiokkaasta taiteellisesta urasta tai toiminnasta alan hyväksi. 

Valtionpalkinnoista päättävät vuosittain valtion taidetoimikunnat, jotka toimivat Taiteen edistämiskeskuksen asiantuntijoina. Tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukio jakoi vuoden 2021 palkinnot Kansallisoopperassa Helsingissä 17.11.2021.  

Arkkitehtuurin valtionpalkinnon saanut AOR Arkkitehdit (Erkko Aarti, Arto Ollila, Mikki Ristola ja Kuutti Halinen) -toimisto on palkintoperusteiden mukaan menestynyt erinomaisesti arkkitehtikilpailuissa reilun viiden toimintavuotensa aikana. Jo heidän ensimmäinen merkittävä voittonsa osoitti, että he osaavat toteuttaa kilpailuehdotuksesta laadukkaan arkkitehtonisen toteutuksen: vuonna 2015 AOR Arkkitehdit voitti kilpailun, jonka voittotyön perusteella toteutettu Jätkäsaaren peruskoulu edustaa innovatiivista nykyarkkitehtuuria. 

Tämän jälkeen AOR on suuntautunut koulujen ja muiden julkisten tilojen rakentamiseen. He ovat tutkineet kiinnostavalla tavalla yksiaineisia massiiviratkaisuja, kuten Tuusulan lukion ja monitoimitalo Monion kilpailussa (2018). 

Palkintoperusteluiden mukaan heidän töissään välittyy aito kiinnostus uudistaa nykyarkkitehtuuria, ja toisaalta kiinnostus perinteisiä materiaaleja hyödyntäviin nykytulkintoihin. Esimerkkinä tällaisesta voidaan nostaa AOR Arkkitehtien voittoisa ehdotus Tampereen taidemuseon laajennukseksi (2017), jossa kiehtova muoto yhdistyy Tampereen vanhojen teollisuusrakennusten tiiliarkkitehtuuriin.