Platform of Trust mukana Helsingin, Kuopion ja Turun digipalvelujen rakentamisessa

Helsingin, Kuopion ja Turun DigiPAVe-hankkeessa keskitytään varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoihin. DigiPAVe-hanke on jatkoa Kuopion kaupungin ja FCG:n aiemmalle dynaamisen palveluverkkosuunnittelun hankkeelle. DigiPAVe-hanke kestää marraskuun 2021 loppuun,ja sitä rahoittaa valtiovarainministeriö. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 2,6 miljoonaa euroa.

Platform of Trustin mukaan palveluverkon digitalisointi helpottaa ja nopeuttaa käyttäjälähtöistä suunnittelua sekä kuntalaisten osallistamista palveluiden kehittämiseen ja palautteen antamiseen.

– Palveluverkkosuunnittelua tulee tehdä digitaalisesti reaaliaikaiseen, luotettavaan ja yhteensopivaan tietoon pohjautuen, joka on oltava helposti, toimittajariippumattomasti ja kootusti käytettävissä, kertoo hankejohtaja Jussi Niilahti Platform of Trust Oy:stä.

Digitaaliset palveluverkot sisältävät dataa hyvin erilaisista lähteistä, ja tämän tiedon yhteensopivuus on välttämättömyys palveluverkon toiminnalle. Platform of Trust sanoo tarjoavansa hankkeen kaupungeille alustan, jolla palveluverkkoa koskeva tieto harmonisoidaan yhteensopivaan muotoon.

– Valtava määrä lähes reaaliajassa kerättyä harmonisoitua dataa tarjoaa uudenlaisen näkymän ja ymmärryksen palveluverkkojen toimintaan. Ensimmäistä kertaa päästään merkittävän datamäärän avulla syvemmälle ja pidemmälle ulottuviin päätöksiin kaupunkien ytimessä, kertoo Platform of Trust Oy:n toimitusjohtaja Toni Luhti.

– Palveluverkkosuunnittelu tulee tehdä yhdessä käyttäjien kanssa. Kuntalaisilta saatu tieto sekä vaikuttavuuden arviointi auttaa suunnittelijoita ja päätöksentekijöitä kehittämään ihmislähtöistä palveluverkkoa vastaamaan kuntalaisten todellisiin tarpeisiin, sanoo Vastuu Group Oy:n toimitusjohtaja Lars Albäck.