Kuva: HSY

Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitosta uudistetaan 40 miljoonalla

Kuva: HSY

Mittavassa saneeraushankkeessa uusitaan prosessinosia, poistetaan tuotannollisia pullonkauloja, korvataan ikääntyneet laitteet ja menetelmät uusilla sekä mahdollisuuksien mukaan nykyistä energia- ja ympäristötehokkaammilla ratkaisuilla.

– Saneerauksilla huolehdimme vesihuollon toimintavarmuudesta turvaamalla vedentuotannon kapasiteetin pääkaupunkiseudun vedenkäyttäjille myös pitkälle tulevaisuuteen, kertoo osastonjohtaja Veli-Pekka Vuorilehto.

– Ratkaisussa on otettu huomioon myös korkeat laatuvaatimukset puhdistetulle vedelle ja tuotannon resurssitehokkuuden parantaminen, Vuorilehto sanoo.

Uudistusten myötä Pitkäkosken vedentuotantokapasiteetti nousee nykyisestä 7000 kuutiometristä noin 9000 kuutiometriin tunnissa, mikä vastaa noin 60 000 hengen vuorokautista vedenkulutusta.

Pitkäkosken saneerauksen aikana vedensaanti turvataan nostamalla Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksen tuotantoa väliaikaisesti.

Saneeraus tehdään neljässä vaiheessa. Ensimmäiseksi uusitaan aktiivihiilisuodatus ja UV-desinfiointi. Vuosina 2022–2025 ovat vuorossa otsonointi, sekä saostus-, selkeytys- ja hiekkasuodatus kahdessa vaiheessa.

HSY tiedottaa lisää saneerauksen etenemisestä ja veden laadusta verkkosivuillaan.