Pasilan tornialue jakautuu kolmeen erilliseen kokonaisuuteen, jotka on kuvassa erotettu punaisella viivalla. Läntisen tornialueen Trigoni (kolmiot vasemmalla) on kaavavaiheessa, keskellä nyt kilpailutettava keskitornialue ja oikealla itätornialue. Kuva: senaatti.fi/ Asemapiirros, Helsinki High-rise, Trigoni, YIT

Pasilan keskitornialueen suunnittelukisa alkaa elokuussa

Senaatti-kiinteistöt ja Helsingin kaupunki järjestävät suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun Pasilassa sijaitsevasta keskitornialueesta. Keskitornialue sijaitsee kauppakeskus Triplan edustalla Pasilansillan eteläpuolella Veturitien ja pääradan välissä. Kilpailu alkaa elokuussa 2021.

Pasilan tornialue jakautuu kolmeen erilliseen kokonaisuuteen, jotka on kuvassa erotettu punaisella viivalla. Läntisen tornialueen Trigoni (kolmiot vasemmalla) on kaavavaiheessa, keskellä nyt kilpailutettava keskitornialue ja oikealla itätornialue. Kuva: senaatti.fi/ Asemapiirros, Helsinki High-rise, Trigoni, YIT

Pasilan tornialueella on kolme osaa: läntinen tornialue, keskitornialue ja itätornialue. Läntiselle tornialueelle on tulossa YIT:n Trigoni-hanke. Nyt kilpailutetaan keskitornialue. 

Tavoitteena on löytää keskitornialueelle 25 000–50 000 kerrosneliömetriä toimisto- ja liiketiloja sisältävä kaupunkikuvallisesti, toiminnallisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen, toteuttamiskelpoinen ratkaisu sekä sille toteuttaja ja uusi omistaja.

– Keskitornialue täydentää Pasilan toimitilatarjontaa ja korostaa jatkossakin alueen roolia toimitilarakentamisen avainalueena. Loistava näköalapaikka tulossa, Helsingin kaupungin Pasilan alueesta vastaava projektijohtaja Päivi Ahlroos sanoo.

Kilpailuun voivat osallistua tahot, jotka täyttävät kilpailuohjelmassa ilmoitetut vähimmäisvaatimukset. Voittaneen tahon kanssa neuvotellaan ja allekirjoitetaan toteutussopimus sekä kaavaehdollinen kiinteistökaupan esisopimus. Voittaneen suunnitelman pohjalta valmistellaan keskitornialueelle asemakaava kumppanuuskaavoituksena yhdessä ostajan, Senaatti-kiinteistöjen ja Helsingin kaupungin kanssa.

– Pasila on yksi Suomen voimakkaimmin kasvavista alueista ja sijaintinsa puolesta aivan ainutlaatuinen. Odotamme innolla syksyllä alkavaa kilpailua ja uskomme sen herättävän laajaa kiinnostusta, sanoo Senaatti-kiinteistöjen myyntipäällikkö Leena Palokangas.

Pasilalla on laaja vaikutusalue työssäkäynnin ja vähittäiskaupan osalta. Vaikutusalue kattaa koko pääkaupunkiseudun ja ulottuu ympäröivien kuntien alueelle.  Pasilan vaikutusalueen väkiluku kasvaa 170 000 asukkaalla 2020-luvun aikana.