Kuvassa OX2:n rakennuttama ja hallinnoima Jouttikallion tuulipuisto Lapualla. Kuva: OX2 mediapankki

OX2 ostaa Tornatorilta 100 tuulivoimalan hankeoikeudet

Kuvassa OX2:n rakennuttama ja hallinnoima Jouttikallion tuulipuisto Lapualla. Kuva: OX2 mediapankki

Kauppa sisältää yhteensä noin 100 tuulivoimalan hankeoikeudet. Hankesalkun suurimmat ja pisimmälle viedyt tuulivoimahankkeet sijaitsevat Utajärvellä ja Pieksämäellä. Utajärven hanke käsittää 44 tuulivoimalaa ja Pieksämäen hanke 29 tuulivoimalaa.

Tuulipuistojen rakennustyöt on määrä aloittaa, kun kaavat saavat lainvoiman. Verkkoliityntöjen luvitus valmistuu arviolta vuosien 2022–2023 aikana. Tornator jatkaa hankealueiden maanomistajana.

”Tuulivoimaan investoidaan Suomessa markkinaehtoisesti tällä hetkellä yli kahden miljardin euron arvosta, minkä ansiosta tuulivoimatuotanto maassamme tulee yli kaksinkertaistumaan seuraavan kahden vuoden aikana. Nyt hankkimamme portfolio kasvattaa entisestään investointeja uusiutuvan energian tuotantoon, tuo elinvoimaa hankepaikkakunnille sekä auttaa Suomea hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamisessa vuoteen 2035 mennessä”, sanoo OX2 Suomen maajohtaja Teemu Loikkanen.

”Tornator otti jälleen tärkeän kehitysaskeleen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Yhteistyö alan huippuosaajan OX2:n kanssa mahdollistaa tuulivoiman rakentamisen Tornatorin omistamille maille, mikä vahvistaa entisestään vastuullisen liiketoiminnan tavoitteitamme. Olemme kehittäneet näitä hankkeita pitkään, ja nyt oli oikea hetki myydä ne osaaviin käsiin tuulipuistojen rakentamiseksi, toteaa Tornatorin toimitusjohtaja Henrik Nieminen.

”Tornator vuokraa hankkeiden maa-alueet uudelle omistajalle eli kestävän metsätalouden rinnalla tuulivoimalat tukevat sekä liiketoimintaamme että pyrkimyksiä kohti fossiilivapaata tulevaisuutta”, Nieminen kertoo.

Koko portfolion investoinnin suuruus tulee olemaan yli 600 miljoonaa euroa. Talousalueelle tuulivoimahankkeiden investoinneista tulee jäämään noin 20 % eli 120 miljoonaa euroa, pääasiassa maa- ja sähköverkon rakentamiseen sekä majoitus- ja muihin palveluihin.

”Tuulivoimahankkeiden toteutuminen turvaa kunnan talouden vuosiksi eteenpäin. Utajärven kunta tulee saamaan tuulipuistosta kiinteistöverotuloja noin 30 miljoonaa euroa sen toiminta-aikana, minkä avulla voidaan turvata kuntalaisten palvelut ja kehittää kuntaa edelleen. Utajärven kunta on tunnettu puhtaasta luonnosta ja matkailumahdollisuuksista, jota investoinnit puhtaaseen energiantuotantoon tukevat entisestään”, Utajärven kunnanjohtaja Anne Sormunen sanoo.