Staffan Lodenius
Staffan Lodenius

Otto-Iivari Meurman -palkinto 2021 Staffan Lodeniukselle

Suomen Arkkitehtiliitto on myöntänyt vuoden 2021 Otto-Iivari Meurman -palkinnon arkkitehti, professori emeritus Staffan Lodeniukselle, joka on tehnyt merkittävän elämäntyön yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelijana, alaa kehittäneenä tutkijana sekä kansalaisjärjestöaktiivina.

Staffan Lodenius

Otto-Iivari Meurman -palkinto myönnetään arkkitehdille tai arkkitehtiryhmälle, joka on merkittävästi vaikuttanut hyvän elinympäristön aikaansaamiseksi.

–  Staffan Lodenius on toiminut A-konsultit -arkkitehtitoimistossa yhdyskuntasuunnittelu- ja kaavoitusalan vetäjänä ja vaativien kohteiden suunnittelijana yhtäjaksoisesti yli 50 vuotta. Tehtävät ovat kattaneet yhdyskuntasuunnittelun kaikki tasot seudullisista kehityskuvista ja yleiskaavoista keskusta-, palvelu- ja asuinalueiden detaljitason suunnitteluun. Lodenius on vuosikymmenien ajan osallistunut arkkitehtuurikilpailuihin aktiivisesti, niin kilpailutuomarina kuin kilpailuehdotusten tekijänä, palkintolautakunnan puheenjohtaja Anne Jarva kertoo.

Lodenius työskenteli vuosina 1999–2013 Tampereen teknillisen yliopiston Arkkitehtuurin laitoksen yhdyskuntasuunnittelun professorina toimien osan ajasta laitoksen johtajana ja tiedekunnan varadekaanina.

–  Laaja luento- ja julkaisutoiminta kertoo Lodeniuksen halusta vaikuttaa alan kehitykseen ja herättää keskustelua. Hän on myös kääntänyt kirjoja ja muita julkaisuja ruotsin kielelle. Opettajana hän on kannustanut arkkitehtiopiskelijoita eri osapuolet huomioivaan, herkkään suunnitteluun, Jarva kertoo.

Taitava ja monipuolisesti suunnittelutehtäviä lähestyvä konsultti on ollut kysytty kumppani monissa Suomen kunnissa. Lodenius on auliisti tarjonnut asiantuntemustaan ruohonjuuritasolla myös kansalaisjärjestöjen käyttöön edistäen kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa elinympäristöä koskevaan päätöksentekoon. Lodenius toimi useissa SAFAn luottamustehtävissä 1980–1990 -luvuilla.