Osuuskunta Suomen Asuntomessujen toimitusjohtaja vaihtuu joulukuussa 2018

Osuuskunta Suomen Asuntomessujen nykyinen toimitusjohtaja Harri Tuomaala siirtyy SOK:n palvelukseen 10.12.2018 alkaen, vastuualueenaan ABC-ketjujohto. Asuntomessut aloittaa uuden toimitusjohtajan haun ensi tilassa.

Osuuskunta on vahvan vaikuttamisen ja taloudellisen kasvun tiellä.

– Harri Tuomaala tuli tekemään osuuskunnassa strategista ja toiminnallista muutosta vuoden 2016 alussa. Vajaan kolmen vuoden aikana olemme päivittäneet osuuskunnan roolia asumisen alalla Suomessa ja luoneet uuteen strategiaan pohjautuvia avauksia ja toimintamalleja. Myös osuuskunnan perustana toimiva Asuntomessu-hankkeet jatkavat vahvasti tulevaisuuteen, josta osoituksena mm. juuri osuuskunnan hallituksen päättämät uudet kumppanuudet vuosille 2023-2025. Asuntomessut toimii tulevissa hankkeissa kumppanina kaavoituksessa, tapahtumassa ja asumisen hyvinvoinnin mittaamisessa myös tapahtuman jälkeen. Tässä vajaan kolmen vuoden muutosprojektissa olemme onnistuneet loistavasti, josta haluan kiittää sekä Osuuskunnan koko henkilöstöä että toimitusjohtaja Harri Tuomaalaa, toteaa Osuuskunta Suomen Asuntomessujen hallituksen puheenjohtaja Hannu Rossilahti.

– Viime vuosien aikana olemme uudistaneet suomalaista asumisen alan instituutiota, Suomen Asuntomessuja. Emme vain suunnitelleet, vaan myös toteutimme uudistettua strategiaa nopeilla askeleilla. Näemme jo nyt selkeitä, hyviä tuloksia tästä toiminnasta. Esimerkkeinä uusista avauksista voidaan mainita mm. uusi kaupunkitapahtuman tyyppi Kaupunkielämää, joka lanseerattiin syyskuussa 2018 yhdessä Helsingin kaupungin kanssa. Tämän lisäksi uusi pienempien kuntien kanssa luotu kumppanuusmalli rakennemuutosten toteuttamiseen, jota testataan jo nyt yhdessä Inkoon kunnan ja Marcus Grönholmin kehitysyhtiön kanssa. Lisäksi olemme lanseeranneet asukkaan hyvinvoinnin syitä luotaavan asukasbarometri-tutkimuksen vuoden 2017 alussa, joka lisäksi käy läpi ensimmäistä kertaa historiassa myös entisiä asuntomessualueita. Tästä tutkimuksesta oppiminen on toimintamme ytimessä, kun tavoitteena on yksiselitteisesti asumisen hyvinvoinnin parantaminen asukkaiden näkökulmasta, toteaa Osuuskunta Suomen Asuntomessujen toimitusjohtaja Harri Tuomaala.

Asuntomessut aloitti myös 2017 alussa ympärivuotisen keskustelutapahtumien sarjan, Asumisen tulevaisuus, yhdessä eri kumppaneiden kanssa. Kumppanuudet ovat keskeinen osa osuuskunnan strategiaa nyt ja jatkossa. Tästä tuloksena voidaan mainita laajentunut ja syventynyt kumppanien määrä, jotka ovat aikaisempaa enemmän mukana luomassa sisältöä hankeisiimme. Osuuskunta on myös ottanut nopeita ja hyviä askeleita digitalisoitumisen kanssa, joka on todennettavissa mm. merkittävästi nousseen verkkokauppatoiminnan ja digitaalisen viestinnän vaikutusten kanssa.

– Yhteenvetona voidaan kiteyttää, että Osuuskunta Suomen Asuntomessut on kehittymisen tiellä, jossa tapahtumatoiminta ei ole ainoa syy olemisellemme. Osuuskunnalla on nyt käytettävissään useita eri toimintamalleja, joita voidaan toteuttaa ja arvioida objektiivisilla mittareilla suhteessa osuuskunnan päätavoitteeseen, hyvien asuinalueiden synnyttämiseen ja vaalimiseen Suomessa. Näistä tuloksista ja niiden tekemisen matkasta haluankin esittää nöyrän ja lämpimän kiitoksen osuuskunnan henkilöstölle, hallitukselle ja upeille kumppaneillemme niin kaupunki- kuin yrityskentässä, toteaa Suomen Asuntomessujen toimitusjohtaja Harri Tuomaala.