Nurmijärvi järjestää tarjouskisat yhtiömuotoisista tonteista

Nurmijärven kunta järjestää tarjouskilpailun Kirkonkylällä sijaitsevista kahdesta vierekkäisestä tontista rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueella.

Tonttien 5 ja 6 rakennusoikeudet ovat 1000 kerrosneliötä tonttia kohden. Tontit ovat noin 4000-neliöisiä. Kilpailukohteet sijaitsevat kilometrin päässä Kirkonkylän torista Heikkiläntien ja Helsingintien kulmauksessa. 

Kilpailukohteet luovutetaan korkeimman ostotarjouksen tehneille toimijoille, ja niihin on rakennettava vapaarahoitteista omistusasuntotuotantoa. Kohteet jäävät perustettavan asunto-osakeyhtiön omistukseen.

Kilpailuun voivat osallistua rakennusliikkeet, joilla on kunnan arvion mukaan riittävästi referenssejä aiemmista rakennuskohteista sekä riittävät resurssit toteuttaa rakennushanke.

Tarjouskilpailut päättyvät 16.3.2023 kello 15.45.