NREP Logicenters, Koskelonkuja 4

NREP ja QHeat rakentavat energiaa kausivarastoivan syvälämpökaivon

Pohjoismainen kiinteistösijoitusyhtiö NREP toteuttaa yhdessä energia-alan startupin QHeatin kanssa energiaa kausivarastoivan syvälämpökaivon Espooseen. Kyseessä on pilottihanke uudesta suuriin kiinteistöihin soveltuvasta energiaratkaisusta.

NREP Logicenters, Koskelonkuja 4

QHeatin kehittämä syvälämpökaivo on noin kahden kilometrin syvyyteen porattava keskisyvä lämpökaivo, jolla voidaan lämmittää ja jäähdyttää suuria kiinteistökokonaisuuksia tai alueverkkoja. Ratkaisu mahdollistaa maalämmön myös kasvavilla kaupunkialueilla, sillä se soveltuu hyvin tiheään asutukseen sekä pohjavesialueille. Pilottihanke toteutetaan NREP Logicentersin logistiikkakiinteistössä Espoossa, ja sen arvioidaan vähentävän kiinteistön hiilidioksidipäästöjä jopa 90 prosenttia. Hankkeen on tarkoitus valmistua marraskuun loppuun mennessä.

”Pilotoimalla uusia ratkaisuja, kuten QHeatin syvälämpöä, ja skaalaamalla niitä laajemmiksi toimintamalleiksi tuomme kiinteistöalalle aktiivisesti uusia keinoja pienentää kiinteistöjen ilmastovaikutuksia. Selvitämme myös jatkuvasti mahdollisuuksia energiankäytön tehostamiseen ja uusiutuvan energian lisäämiseen kohteissamme. Olemme sitoutuneita vähentämään kiinteistöjen ilmastopäästöjä ja edistämään energiatehokkuutta, sillä kiinteistöt ja rakentaminen tuottavat noin kolmanneksen Suomen hiilijalanjäljestä”, kertoo NREP:n osakas Jani Nokkanen.

”Puhdas tulevaisuus on jalkojemme alla. Syvälämmöllä otetaan hyöty irti myös kesän lämpimistä kuukausista, sillä kesällä maaperään voidaan säilöä jäähdytyksessä syntynyttä hukkaenergiaa, jota voidaan käyttää talvella lämmitysenergiana. Syvälämpöteknologialla on merkittävää vientipotentiaalia ratkaisuna, joka voi ehkäistä ilmastonmuutosta vähentämällä lämmityksen ja jäähdytyksen päästöjä globaalisti”, kertoo QHeatin toimitusjohtaja Miska Eriksson.

QHeatin syvälämpöteknologia on patentoitu ja testattu yhteistyössä suomalaisten asiantuntijoiden ja yliopistojen kanssa. Hanke on saanut rahoitusta Business Finlandilta osana Smart Otaniemi -hanketta.