Ojamotalo, ilmakuva. Kuvat: P&R Arkkitehdit Oy

Lohjan Ojamotalon rakentaminen käynnistyy

Skanska, P&R Arkkitehdit Oy ja Lohjan kaupunki ovat sopineet monitoimijatalon toteuttamisesta Lohjan Ojamolle. Ojamotaloon tulee yhtenäiskoulun, esiopetuksen, iltapäiväkerhon, nuorisotoimen ja kirjastotoimen tiloja. Lisäksi kokonaisuuteen sijoittuvat myös päiväkoti, Lohjan Liikuntakeskus ja ikääntyneiden kotihoidon palveluita.

Ojamotalo, ilmakuva. Kuvat: P&R Arkkitehdit Oy

Nykyinen paikalla sijaitseva Ojamon koulu puretaan pois ja korvataan uudisrakennuksella, koska olemassa olevan koulurakennuksen korjaaminen ei olisi ollut taloudellisesti kannattavaa. Vanhan koulurakennuksen purkutyöt käynnistyvät, kun uusi rakennus on otettu käyttöön.

Uudishankkeen rakennustyöt käynnistyvät elokuussa 2019, ja ne saadaan päätökseen joulukuussa 2020. Liikuntasali kuitenkin valmistuu myöhemmin eli heinäkuussa 2021 vanhan koulurakennuksen paikalle.

”Uusi Ojamotalo nostaa Ojamon asuntoalueen kiinnostavuutta ja samalla mahdollistaa usean kunnallisen palvelun tarjoamisen yhdestä palvelukeskuksesta käsin. Lisäksi kaupunki panostaa myös Ojamotalon rakentamisen yhteydessä lähialueen ympäristön viihtyisyyteen ja liikuntamahdollisuuksiin”, sanoo Lohjan kaupungin palvelutuotantojohtaja Pasi Perämäki.

”Ojamotalo kokoaa lähialueen hajallaan olevia toimijoita saman katon alle. Tilojen tiivis kokonaisuus luo mahdollisuudet koko kaupunginosaa palvelevan korttelitalon muodostumiseen. Talo asettuu puistoalueen lounaispäätyyn ja erottuu tästä suunnasta kauas. Arkkitehtuurissa olemme pyrkineet selkeyteen ja yksinkertaisuuteen”, kertoo arkkitehti SAFA Pekka Salmi P&R Arkkitehdeista.

”Kirkkaiden värien käyttö ja ikkuna-aukotusten rytmitys jäsentävät Ojamotalon suurta kokonaisuutta tekevät siitä ihmiselle lähestyttävämmän. Liikuntahallin julkisivupintoihin toteutetaan graafisia elementtejä, jotka viittaavat alueen kaivoshistoriaan”, Salmi jatkaa.

Ojamotalo, näkymä sisäänkäynnin luota.

Skanskalla, P&R Arkkitehdeilla ja Lohjan kaupungilla on parhaillaan työn alla myös monitoimitalo Laurentiustalon hanke. Lohjan keskustaan historiallisen Pyhän Laurin kirkon läheisyyteen sijoittuvan hankkeen toteuttaminen käynnistyi toukokuussa 2019. Laurentiustalo valmistuu vuoden 2020 lopulla.

Noin 7 700 kerrosneliömetrin kokoiseen Laurentiustalon hankkeeseen kuuluu uudisrakentamisen lisäksi myös vanhojen tilojen korjaamista. Lohjan kaupunki kilpailutti Laurentiustalon ja Ojamotalon hankkeet samassa yhteydessä.

Ojamotalo, portaikkonäkymä.