Kaikki kouluasteet kattava puukoulu Suomalais-venäläiselle koululle

Helsingin Maununnevalla sijaitsevalle Suomalais-venäläiselle koululle rakennetaan 25 miljoonan euron uudisrakennusta, joka on valmistuessaan Suomen ensimmäinen kaikki esi- ja perusopetuksen vuosiluokka-asteet ja lukion kattava avoimen oppimisympäristön puinen koulu.

Suomalais-venäläisen koulun tiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt on suunnitellut uutta koulurakennusta vuodesta 2015 alkaen yhdessä koulun opettajien ja oppilaiden kanssa. Uudisrakennuksen on suunnitellut arkkitehtitoimisto Frondelius + Keppo + Salmenperä Oy (AFKS) ja rakentamisesta vastaa SRV Rakennus Oy. Rakentaminen alkaa heinäkuun alussa 2019 ja tilojen on tarkoitus valmistua syksyllä 2021. Hankkeen tavoitekustannus on noin 25 miljoonaa euroa ja se toteutetaan Senaatin kärkihankeallianssina.

”Koulun uudistamista on selvitetty useita vuosia. On erittäin tärkeää, että saamme koululle uudisrakennuksen ja koulun oppilaat sekä henkilökunta pääsevät nauttimaan uusista, turvallista, terveellisistä ja viihtyisistä koulutiloista”, sanoo Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Timo Juolevi.

Uusi koulurakennus tarjoaa Suomalais-venäläisen koulun noin 700 oppilaalle monimuotoista oppimista tukevan, modernin ja laadukkaan oppimisympäristön. Kaikki oppimisalueet perustuvat monitila-ajatteluun. Koulurakennuksen naapuriin on lisäksi suunnitteilla erillinen liikuntahalli, joka tarjoaa oppilaille tavallista paremmat liikuntamahdollisuudet.

”Tavoitteena on luoda uuteen kouluympäristöön toimintakulttuuri, joka tukee oppilasta ja oppimista. Opettajia on kuultu muun muassa siinä, miten rakennetaan eri-ikäisille toimiva oppimisympäristö, joka ottaa huomioon kielenoppimisen tarpeet ja kannustaa yhteistyöhön. Uudessa koulussa suuntaudutaan yhteisopettajuuteen ja tiimityöhön: Töitä ei tehdä yksin luokassa ja kannustetaan oppiaine- ja ikärajat ylittävään toimintaan”, Suomalais-venäläisen koulun rehtori Tuula Väisänen sanoo.

”Uuden koulurakennuksen myötä Suomeen saadaan kauan kaivattu esimerkki kaikki esi- ja perusopetuksen vuosiluokka-asteet ja lukion kattavasta avoimesta oppimisympäristöstä, joka varmasti herättää laajaa kiinnostusta ja voi toimia mallina muille kouluhankkeille, toteaa Opetushallituksen yliarkkitehti Reino Tapaninen.

Senaatti-kiinteistöjen järjestämän suunnittelukilpailun voittaneessa ”Akkuna”-ehdotuksessa oppimisympäristö koostuu yhteisöllisistä, avarista torialueista sekä suljetummista pienryhmä- ja aineopetustiloista. Suunnitelman tavoitteena on innostaa oppilaita yhteisöllisyyteen ja oppimiseen arkkitehtuurin keinoin. Koulurakennuksen avoimuus, luonnolliset materiaalit ja helppo tilallinen hahmotettavuus toimivat kehyksenä turvalliselle arjelle.

Kaksikerroksinen koulurakennus rakennetaan ristiinliimatusta massiivipuulevystä (CLT) ja liimapuurakenteista, jotka jäävät arkkitehtuurissa paljolti näkyviin. Julkisivu tulee olemaan palosuojakäsiteltyä puuta, ja puupinnat muodostavat tilojen ilmeen myös koulun sisällä. Valmistuessaan uusi Suomalais-venäläinen koulu on yksi Suomen suurimmista puukouluista.

”Puu on rakennusmateriaalina ekologinen ja sen avulla voidaan toteuttaa akustisesti miellyttävää ja sisäilmastoltaan hallittavaa ympäristöä. Rakenteiden materiaali vaikuttaa myös merkittävästi rakennuksen hiilijalanjälkeen”, toteaa projektipäällikkö Roope Haimila hankkeen rakennuttajakonsulttina ja rakennesuunnittelijana toimivasta A-Insinööreistä.

Hankkeen toteuttaminen käynnistyy heinäkuussa 2019 vanhan koulun purkutöillä. Uusi koulurakennus valmistuu arviolta kesäkuussa 2021, ja oppilaat aloittavat koulunkäynnin uusissa tiloissa elokuussa 2021 uuden lukuvuoden käynnistyessä.

”SRV:llä on käynnissä useita merkittäviä kouluhankkeita ympäri Suomen. Suomalais-venäläinen koulu on meille tärkeä lisä kouluhankkeiden joukkoon ja on hienoa olla mukana toteuttamassa nykyaikaisia ja turvallisia tiloja Suomalais-venäläisen koulun oppilaille”, toteaa SRV:llä hankkeesta vastaava yksikönjohtaja Antti Raunemaa.

Helsingin Maununnevalla sijaitseva Suomalais-venäläinen koulu on Suomen suurin venäjän kielen ja kulttuurin opetukseen erikoistunut yleissivistävä koulu, jossa voi opiskella A1-venäjää alakoulusta lukioon saakka. Valtion ylläpitämän koulun rahoituksesta vastaa Opetushallitus. Koulun tilat omistaa Senaatti-kiinteistöt, joka vastaa myös uudisrakennuksen rakennuttamisesta.