Nevel: Nevel Cool -kaukojäähdytysratkaisu

Energiainfrayhtiö Nevel lanseeraa Nevel Cool -ratkaisun, jossa jäähdytysratkaisu on yhdistetty kaukolämpöverkkoon. Ratkaisu on suunnattu suurille asuinkiinteistöille sekä julkisille rakennuksille. Kaukojäähdytyspalvelu on saatavilla Nevelin kaukolämpöverkon alueilla. 

Nevel Cool -ratkaisun kaukojäähdytys tuotetaan hukkalämpöä hyödyntäen. Kiinteistön ylimääräinen lämpö otetaan talteen kaukolämpöverkoston yhteyteen, josta se jaetaan verkossa oleville asiakkaille. Ratkaisulla on myös esteettisiä hyötyjä, sillä kaukojäähdytys ei vaadi erillisiä kiinteistöön asennettavia jäähdytys- tai tuuletinlaitteita.

Nevelin palveluun kuuluu tekninen toteutus, huolto sekä vikahälytykset. Lisäksi kiinteistö voidaan yhdistää Nevelin digitaaliseen ylläpitoalustaan, jolloin lämmitystä ja jäähdytystä operoidaan etänä ja saadulla datalla energiavirtojen käyttöä voidaan optimoida edelleen. 

Lisätietoja: nevel.com