Koostekuva, jossa jatkoon päässeet ehdotukset. Ylärivi: Helsinki East Village, ITIS SITI. Alarivi: Itä-Helsingin Glokaali keskusta ja JALAN JALOIN.

Neljä ehdotusta Itä-Helsingin keskustaksi

Helsingin kaupungin järjestämän kansainvälisen Itä-Helsingin keskusta -ideakilpailun toiseen vaiheeseen on valittu neljä ehdotusta.

Koostekuva, jossa jatkoon päässeet ehdotukset. Ylärivi: Helsinki East Village, ITIS SITI. Alarivi: Itä-Helsingin Glokaali keskusta ja JALAN JALOIN.

Jatkoon valitut ehdotukset ovat:
• Helsinki East Village
• Jalan jaloin
• ITIS SITI
• Itä-Helsingin Glokaali keskusta

Kansainvälisen ideakilpailun ensimmäiseen vaiheeseen jätettiin 48 ehdotusta. Palkintolautakunta toteaa, että ehdotusten joukossa on paljon erittäin hyviä töitä. Erityistä tyytyväisyyttä palkintolautakunnassa herättikin kilpailuehdotusten ja ideoiden monipuolisuus ja rohkeus.

”Helsingin tavoitteena on kehittää esikaupunkien vanhoja keskuksia elävämmiksi ja viihtyisämmiksi. Tämän kilpailun tavoitteena on löytää parhaat keinot kehittää Itäkeskuksesta aikaisempaa vetovoimaisempi koko Itä-Helsingin keskusta. Kaikki neljä jatkoon valittua ehdotusta vastaavat kiinnostavalla ja korkealaatuisella tavalla tavoitteeseen kehittää Itä-Helsinkiä, mutta kukin toisistaan eroavilla keinoilla ja painotuksilla”, sanoo palkintolautakunnan puheenjohtaja, apulaispormestari Anni Sinnemäki.

Kaikkia jatkoon valittuja ehdotuksia yhdistää myös kokonaisvaltainen, koko kilpailualueen kattava laadukkuus.

Jatkoon valittiin ehdotuksia, joissa pääosassa on nykyisten toiminnallisten ytimien ja julkisten tilojen paikkalähtöinen kehittäminen, sekä ehdotuksia, jotka tuovat Itäkeskukseen isoja uusia toimintoja tai merkittävästi muuttavat alueen toiminnallista painopistettä.

Kaupunkilaisilla on ollut mahdollisuus antaa äänensä omalle suosikilleen tykkäämällä sekä kommentoida ehdotuksia kilpailun verkkosivuilla. Eniten tykkäyksiä kaupunkilaisilta saivat ehdotukset Itis siti, East Central Park ja Helsinki East Village.

Alueen uudistamiseen suhtauduttiin kaupunkilaisten palautteissa myönteisesti ja rohkeatkin visiot saivat runsaasti positiivista huomiota.

Kaikkiin kilpailuehdotuksiin voi tutustua osoitteessa: https://www.itahelsinginkeskusta.com/

Kilpailun aikataulu

Toiseen vaiheeseen valittujen ehdotusten tekijät pääsevät jatkokehittämään töitään kevään aikana ja lopulliset työt jätetään arvioitavaksi kesäkuussa.

Toisen vaiheen kilpailuehdotukset tulevat esille ja kommentoitavaksi kilpailun verkkosivuille kesäkuussa. Kilpailun tulos ja ehdotusten tekijät julkaistaan loka-marraskuussa 2020.

Itä Helsingin keskusta -kilpailun tavoitteena on antaa lähtölaukaus itäisen Helsingin tärkeimmän aluekeskuksen muuttamiselle toiminnoiltaan ja ilmeeltään urbaaniksi keskustaksi. Kilpailualueen eri osa-alueet halutaan nivoa yhtenäiseksi kaupunkikeskustaksi, jonka vahvuutena on alueen omaleimainen ja monikulttuurinen identiteetti.