Kuva: Pexels/Pixabay

Suomeen suunnitteilla ennätysmäärä tuulivoimaa

Suomen Tuulivoimayhdistyksen (STY) ylläpitämän tuulivoimahankelistan mukaan Suomeen on suunnitteilla ennätysmäärä uusia tuulivoimahankkeita. Hankelistan yhteensä yli 18 000 megawatin 3400 tuulivoimalaa kattaisi tuotannossa yli 71 prosenttia nykyisestä sähkönkulutuksesta. Tulevaisuudessa uudet tuulivoimahankkeet rakennetaan markkinaehtoisesti ilman valtion tukea.

Kuva: Pexels/Pixabay

Tammikuussa 2020 STY:n päivitetyn tuulivoimahankelistan mukaan Suomeen nyt suunnitteilla oleva reilu 18 000 megawattia tarkoittaa yhteensä 212:ta tuulivoimahanketta, joista 205 on suunniteltu maalle ja seitsemän merelle. Seitsemän prosenttia (1300 MW) tällä hetkellä tiedossa olevista tuulivoimahankkeista on rakenteilla. Lisäksi lähes 40 prosentilla (6600 MW) tiedossa olevista tuulivoimahankkeista on kunnan myöntämät rakennusluvat ja kaava tai kaava.

”Eri teollisuudenalat Suomessa tekevät parhaillaan vähähiilisyystiekarttojaan. Vaikka tiekartat ovat vielä kesken, on jo tässä vaiheessa selvää, että usealla teollisuuden alalla vähähiilisyys tulee tarkoittamaan sähkönkulutuksen kasvua. Myös liikenteessä ja lämmityksessä ilmastonmuutoksen torjunta tulee johtamaan sähkönkulutuksen kasvuun. Rakentamalla hankkeet, joilla jo on rakennuslupa ja kaava, nousisi tuulivoiman osuus 27 % Suomen sähkönkulutuksesta. Nyt kehitteillä olevien hankkeiden lisäksi tuulivoima-alan yritykset etsivät aktiivisesti uusia tuulivoimalle sopivia alueita ja hankkeita käynnistetään myös tänä vuonna huomattava määrä”, Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen sanoo.

”Toki pitää muistaa, että tuulivoimahankekehityksen aikana tehdään paljon tutkimuksia ja selvityksiä, jotka voivat pysäyttää hankkeen jatkokehittämisen. Tuulivoima-alueen sijaintiin vaikuttavat muun muassa asutus, kunnan tahtotila, luontoarvot, sähköverkon kapasiteetti alueella, hankkeen koko ja keskeisimpänä tietenkin tuulien voimakkuus”, Mikkonen jatkaa.

Eniten tuulivoimahankkeita on suunnitteilla Pohjois-Pohjanmaalle (67 hanketta), Pohjanmaalle (34 hanketta), Etelä-Pohjanmaalle (25 hanketta) ja Keski-Suomeen (17 hanketta). Hankelistan mukaan tuulivoimaa on suunnitteilla Suomen jokaiseen maakuntaan ainakin yhden tuulivoimahankkeen verran.

Tuulivoimaa voidaan rakentaa tasaisesti koko maahan, sillä kehittynyt tuulivoimateknologia mahdollistaa myös sisämaahan rakentamisen.

”Tuulisuus nousee, mitä ylemmäs mennään. Tuulivoimaloiden kasvaneet tornikorkeudet mahdollistavat hyvän tuotannon myös sisämaassa, jossa muun muassa metsäisyys vaikuttaa tuuliin. Ylipäätään nopeasti kehittynyt teknologia mahdollistaa nyt markkinaehtoisen tuulivoimarakentamisen – pitkälti missä päin Suomea vain”, Mikkonen kertoo.

Lataa tuulivoimahankelista

Tarkastele tuulivoimahankkeita Suomen kartalla

Tuulivoimahankelistan ja -kartan päivittäjä ja ylläpitäjä on Etha Wind Oy.