Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Näillä keinoin kiinteistö- ja rakennusala on hiilineutraali vuonna 2035

Osana EU:n #BuildingLife-hanketta Green Building Council Finland on julkaissut Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman.  Tavoitteena on hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Ohjelmaa varten on kuultu alan yrityksiä, asiantuntijoita ja huippututkijoita. 

Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Kun tavoitteena on rakennetun ympäristön hiilineutraalius vuonna 2035, energiankäytön päästöjä on vähennettävä 90 %, rakennusmateriaalien päästöjä 50 %  ja työmaiden ja kuljetusten päästöjä 50 % , Green Building Council Finland toteaa.  

Nyt julkaistussa toimintaohjelmassa on malleja konkreettisille teoille.  Green Buildin Council Finlandin mukaan toimintaohjelman laatimiseen on osallistunut kymmeniä yrityksiä, joilla on aito tarve ja halu vähentää rakentamisen ja rakennusmateriaalien hiilidioksidipäästöjä.

Toimintaohjelmassa on 8 toimenpidetaulua eri toimijaryhmiä varten. Ohjelmaan on koottu keskeiset yritysten organisaation ja tuotannon kehittämiseen liittyvät toimenpiteet, joihin kullakin toimijaryhmällä on mahdollisuus vaikuttaa. 

Organisaation kehittäminen tähtää oman organisaation johtamisen, osaamisen ja viestinnän parantamiseen. Toiminnan kehittäminen pyrkii yksittäisen rakennushankkeen tai tuotantolaitoksen päästöjen vähentämiseen.  

Toimenpidetaulut antavat suunnan omien prosessien kehittämiselle mutta eivät anna tarkkoja ohjeita siitä, miten liiketoimintaa tulisi muuttaa. Toimenpidetauluissa esitellään myös vuosiluvut, jolloin kukin toimenpide olisi aloitettava ja valmistuttava. Toimijat voivat kuitenkin omassa toiminnassaan soveltaa annettuja aikaraameja omiin tarpeisiinsa ja asettaa myös kunnianhimoisempia tavoitteita. 

Nyt julkaistu toimenpideohjelma on luonnos, johon odotetaan alan toimijoiden kommentteja. Lopullinen versio julkaistaan YK:n ilmastokokouksen yhteydessä marraskuussa.

Green Building Council Finland on kestävän rakennetun ympäristön yhteistyöverkosto, jonka toiminta ulottuu koko rakennettuun ympäristöön ja sen elinkaareen. Green Building Council Finland on yksi 70:stä World Green Building Council -verkoston kansallisesta jäsenestä.