Timo Leppänen

Muutoksia Kreate Groupin johtoryhmässä

Timo Leppänen

Yhdyskuntatekniikan insinööri Timo Leppänen (s. 1973) on nimitetty rataliiketoiminnan johtajaksi ja Kreate Groupin johtoryhmän jäseneksi. Leppäsellä on 25 vuoden vahva kokemus infra-alalta. Radanrakentamisen parissa hän on toiminut vuodesta 2004 sekä VR Track Oy:n että YIT-konsernin palveluksessa. Leppänen siirtyy Kreateen YIT:ltä, missä hän toimi Raide-Jokeri-projektin tuotantopäällikkönä.

Jaakko Kivi

Johtaja, Väylärakentaminen DI Jaakko Kivi (s. 1971) siirtyy teknisen toimiston johtajaksi ja jatkaa johtoryhmän jäsenenä. Tekninen toimisto tukee konsernin yksiköitä muun muassa projektinhallintaan, digitalisaation ja tarjouslaskentaan liittyvissä asioissa. Kasvaneen markkinakysynnän vuoksi Kivi ottaa teknisessä toimistossa vastuulleen myös yhteistoiminnalliset erityisprojektit, kuten allianssiurakat. Kivellä on kokemusta vaativista infraprojekteista yli 20 vuotta niin Kreatessa kuin aiemmin Lemminkäinen-konsernissa.

Sami Laakso

Työpäällikkö, insinööri Sami Laakso (s. 1975) on nimitetty väylärakentamisen liiketoiminnan johtajaksi ja Kreate Groupin johtoryhmän jäseneksi. Hänellä on lähes 20 vuoden kokemus alalta Soraset Yhtiöt Oy:stä, Skanska Infra Oy:stä ja Kreatelta. Viimeksi Laakso on toiminut Kreatella Klaukkalan ohikulkutien STk-urakan projektipäällikkönä.

Tommi Hakanen

Kreaten teknisen toimiston johtaja, DI Tommi Hakanen (s.1978) siirtyy Kreaten osakkuusyhtiö KFS Finland Oy:n toimitusjohtajaksi ja jatkaa johtoryhmän jäsenenä. Hakasella on 15 vuoden kokemus vaativaan geotekniikkaan liittyvistä tehtävistä Skanska Infra Oy:ssä, Lemminkäinen Infra Oy:ssä ja YIT Infra Oy:ssä.

Kreate Group Oyj:n johtoryhmään kuuluvat 1.4.2021 alkaen:

  • Timo Vikström, toimitusjohtaja
  • Antti Heinola, talousjohtaja
  • Katja Pussinen, henkilöstöjohtaja
  • Jaakko Kivi, teknisen toimiston johtaja (lisäksi väylärakentamisen liiketoiminnan johtaja 31.5.2021 asti)
  • Sami Laakso, johtaja, väylärakentaminen (väylärakentamisen liiketoiminnan johtaja 1.6.2021 alkaen)
  • Timo Leppänen, johtaja, ratarakentaminen
  • Sami Rantala, johtaja, sillanrakentaminen ja -korjaus
  • Tommi Lehtola, johtaja, pohja- ja kalliorakentaminen sekä kiertotalous
  • Tommi Hakanen, johtaja, erikoispohjarakentaminen

Kreate Rata Oy:n nykyinen toimitusjohtaja Juha Salminen jää pois yhtiön johtoryhmästä jatkaen edelleen yhtiön palveluksessa.

Tekninen johtaja Petri Uitus keskittyy merkittävään rooliinsa Väylärakentamisen tarjouslaskennassa ja jää samalla pois johtoryhmästä.

KFS Finland Oy:n nykyinen toimitusjohtaja Ville Niutanen jatkaa yhtiön palveluksessa stabilointiliiketoiminnan työpäällikön tehtävissä.