Kuva: Pekka Lehtinen, Museovirasto

Museovirastolta entisöintiavustusta 152 kohteelle

Entistämisavustukset ovat Museoviraston suurin ja vanhin vuosittainen avustuskokonaisuus, joka jaettiin nyt 54. kerran. Avustusta sai 152 kohdetta yhteensä 1,3 miljoonan euron verran. Perinteisten puurakenteiden rinnalle on noussut betonin korjaaminen.

Kuva: Pekka Lehtinen, Museovirasto

Entistämisavustuksen tarkoituksena on säilyttää arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä osana kansallista kulttuuriperintöä ja tukea rakennusrestauroinnin työtapojen säilymistä. Onnistunut restaurointi alkaa taustatöillä, ja tänäkin vuonna moni kohde sai avustusta juuri korjaamisen suunnitteluun.

– On erittäin tärkeää, että jo suunnitteluvaiheessa hanke saadaan oikeille raiteille, tunnistetaan säilytettävät arvot ja erityispiirteet ja saadaan työhön säilyttävä ote, sanoo erikoisasiantuntija Harri Metsälä Museovirastosta.

Avustusten kokonaissumma oli pitkään noin 1,6 miljoonan euron tasolla, mutta rahapelitoiminnan tuottojen vähenemisen vuoksi avustussumma on supistunut 1,3 miljoonaan tänä ja viime vuonna.

– Rakennuskustannusten nousu on nostanut keskimääräisen hankkeen kustannusarviota. Koska avustus on sidottu hankkeen kokonaiskustannuksiin, voimme samalla budjettirahalla tukea nyt entistä harvempia hankkeita, Metsälä toteaa.

Avustushakemuksia jätettiin 518, joista kaksi kolmasosaa tuli yksityishenkilöiltä ja kolmasosa yhteisöiltä. Haettujen avustusten yhteissumma oli yli 6 miljoonaa. Tukea sai 152 kohdetta yhteensä yli 1,3 

Suurin avustuksia saanut ryhmä ovat tänäkin vuonna vesikattojen korjaukset pärekatoista konesaumattuihin peltikattoihin. Myös erilaiset hirsityöt, kengitykset ja lahovaurioiden korjaukset ovat näkyvästi edustettuina. Tänä vuonna avustusta saaneiden joukossa oli myös modernin rakennusperinnön suojeltuja kohteita. Niiden erityspiirteenä on haastava betonirakenteiden säästävä korjaussuunnittelu ja toteutus.

Korjaushankkeita toteutetaan usein vapaaehtoisvoimin, ja korjattavilla kohteilla on suuri merkitys paikallisille. Kohteiden kunnostaminen ja käyttäminen yhdessä vaalivat lähellä olevaa kulttuuriperintöä. Tuen avulla kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet säilyvät ja saavat arvonsa mukaista huomiota. 

Seuraava haku vuoden 2023 avustuksista avautuu syksyllä 2022. Korjaussuunnitelmissa kannattaa hyödyntää Museoviraston Korjaustaito.fi-sivustoa, johon on koottu ohjeita ja esimerkkejä säilyttävästä korjausrakentamisesta.