Minna Heinonen

Minna Heinonen on Valvontakonsulttien uusi toimitusjohtaja

Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy:n hallitus on valinnut yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi 3.5.2021 alkaen Minna Heinosen. Hän siirtyy tehtävään liiketoiminnan kehittämisyksikön johtajan tehtävästä Destia Oy:stä, jonka johtotehtävissä hän on ollut 20 vuoden uran.

Minna Heinonen

Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy on vuonna 1989 aloittanut yksityisomisteinen rakennuttajakonsulttitoimisto. Vuonna 2020 yrityksen liikevaihto oli 10,5 miljoonaa euroa.

– Visioidessamme tulevaisuutta olemme tunnistaneet asiantuntijaorganisaation keskeiseksi voimavaraksi hyvän ihmisjohtajuuden. Siksi olemme valinneet johtamisen yhdeksi strategisista painopisteistämme, yhtiön hallituksen puheenjohtaja Juuso Hämäläinen kertoo. Hämäläisen mukaan tavoitteena on kehittää johtamista entistä modernimmaksi.

 Minna Heinosella on Valvontakonsulttien mukaan hyvä keinovalikoima osallistavaan, itseohjautuvuutta lisäävään henkilöstöjohtamiseen ja vahvat näytöt onnistumisista ihmisten johtajana. 

– Kannattavan ja kehittyvän liiketoiminnan perusta ovat vahvat arvot ja yrityskulttuuri, selkeät strategiset tavoitteet, toimiva organisaatio ja innostava johtaminen, Heinonen sanoo.– Asiakastyytyväisyys syntyy henkilöstön tuottamasta asiakaspalvelusta, ja panostamalla tasalaatuisen asiakaspalvelun systemaattiseen kehittämiseen säilytämme yrityksen kyvyn kasvaa muuttuvassa maailmassa. Johtamista uudistamalla luomme edellytykset sille, että Valvontakonsulttien osaajat palvelevat asiakkaita jatkuvasti paremmin ja organisaatio pysyy uusiutumiskykyisenä sekä ketteränä, Heinonen toteaa. Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy edellinen toimitusjohtaja Vesa Koskelainen jatkaa yhtiön hallituksessa ja konsernin toimitusjohtajana.