Mikko Turunen Fimpec Oy:n rakennuttamisen ja kiinteistökehityksen liiketoimintajohtajaksi

Rakennusinsinööri Mikko Turunen on nimitetty Fimpec Oy:n Rakennuttaminen ja kiinteistökehitys -liiketoimintayksikön liiketoimintajohtajaksi 1.8.2018 alkaen.

Aikaisemmin Turunen on työskennellyt Colliers International Finland Oy:n (aik. Ovenia Oy) liiketoimintajohtajana, Toimitilat ja tätä ennen Ovenia Oy:n Toimitila-segmentin johtajana, Kiinteistöjohtamisen yksikön johtajana, asiakkuusjohtajana, asiakkuuspäällikkönä ja kohdepäällikkönä sekä kehityspäällikkönä vuodesta 2001 lähtien. Ennen Oveniaa hän on työskennellyt muun muassa rakennuttajainsinöörinä ja rakennusvalvojana Sato-Rakennuttajat Oy:ssä.

Turunen korvaa tehtävässä operatiivisen johtajan Jarno Rannikon, joka keskittyy jatkossa Fimpecissä teollisuusrakentamisen projekteihin.

Fimpec Oy:n toimitusjohtaja Teppo Grén sanoo, että Mikko Turusen rekrytointi liittyy yrityksen toiminnan laajenemiseen ja haluun hyödyntää kasvumahdollisuuksia toimitilarakentamisen puolella.

– Toimintamme on laajentunut nopeasti ja olemme rekrytoineet pelkästään tämän vuoden aikana kymmenen uutta työntekijää. Uusia työntekijöitä on palkattu kaikkiin liiketoimintayksikköihimme. Rakennushankkeissa on nyt selvästi kysyntää projektinjohdon osaamiselle ja Fimpecin kaltaiselle  riippumattomalle toimijalle, jolla ei ole omaa suunnittelua eikä urakointia.

– Fimpec tunnetaan erityisesti teollisuuden rakennusprojekteista, mutta meillä on myös pitkä kokemus toimitilojen rakennuttamisesta, jossa näemme potentiaalia kasvulle. Tämän potentiaalin hyödyntämiseen tarvitsimme henkilön, joka tuntee ja ymmärtää alaa syvällisesti ja monipuolisesti. Etsimme vaatimukset täyttävää henkilöä tehtävään pitkään, ja Turunen on juuri tällainen henkilö. Hän tuo kokemuksensa ansiosta meille lisää ymmärrystä kiinteistön käyttäjien, sijoittajien ja käyttäjäomistajien liiketoiminnasta.

Mikko Turunen sanoo siirtyvänsä uuteen tehtävään innostuneena. Hän uskoo, että toimitilarakentamisessa on kysyntää Fimpecin kaltaiselle toimijalle, joka pystyy tarjoamaan tilaajille uudenlaista toimintatapaa.

– Fimpecin tahtotila, johtamiskulttuuri, arvot ja asenteet houkuttelivat minut uuteen tehtävään. Toimitilakentällä kilpailu on kovaa, mutta toisaalta siellä on kysyntää ketterälle, oikean asenteen omaavalle ja asiakkaita aidosti ymmärtävälle toimijalle, jollainen Fimpec on.

Fimpec Oy on riippumaton projektinjohtamisen ja rakennuttamisen asiantuntijayritys, jonka viisi liiketoimintayksikköä ovat Teollisuuden projektinjohto, Rakennuttaminen ja kiinteistökehitys, Infrarakennuttaminen, Asennusjohtaminen ja Fimpec Talotekniikka Oy. Toimipisteet sillä ovat Jyväskylässä ja Helsingissä.